dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

České nešpory ve Francii

Autor: Jan Bistřický   Název příspěvku: Lichtenštejnská sbírka

Název užitý pro arcibiskupskou hudební sbírku v Kroměříži je trochu zjednodušující. Sbírka většinou vznikla z činnosti hudebních těles, která postupně působila na dvoře olomouckých biskupů a arcibiskupů (od 1777)v letní biskupské rezidenci v Kroměříži. Nešlo jen o kapelu zvláště uměnímilovného biskupa Karla Liechtenštejna-Castelcorna (ne knížecího ale jen hraběcího rodu, jemuž patřila mj. i Telč)z přelomu 17. a 18. století, ale i dalších biskupů, kupř. Wolfganga kardinála Schrattenbacha. Některé hudebniny pocházejí i od arcibiskupa arcivévody Rudolfa Jana, který byl Beethovenovým žákem.JB

Zapsáno: 29.01.2007 v 14.10

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus