dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

Volební sjezd 2010

Autor: Páter Plojhar   Název příspěvku: Uvidíme.

Docela bych si přál, aby se podařilo KDU-ČSL reformovat ze stávající uzavřené "sekty" prospěchářů a neslaných a nemastných řečníků o ničem v moderní křesťansko demokratickou stranu. Taková strana by měla být konzervativní v otázkách morálních a společenských a středová v otázkách ekonomických. Měla by být zaměřená na tzv. střední a vyšší střední vrstvy (tatíky od rodiny, živnostníky, drobné podnikatele). To ovšem nepůjde s nejrůznějšími Pitharty, Hovorky a Čunky na kandidátkách, protože programová reforma musí jít s tou perzonální ruku v ruce. Komunisté (Pithart), latentní komunisté (Hovorka) a osoby charakterově pokřivené (C. Svoboda, Čunek, Kopřiva, Dohnal a zástupy dalších) jsou prostě nevolitelné.

Zapsáno: 02.12.2010 v 12.12

Autor: tazatel   Název příspěvku: Otázka pro pana Kamíra

Chci se zeptat co odsouhlasila rada města pod bodem 18/2/R/2010 SBVB Propojení opt.sítí MěÚ - ZŠ ? Celkem mě není jasné proč musí být propojena základní škola s úřadem.Myslím,že Vy k tomu máte nejblíže s odpovědí. Dále se ptám komu a čemu bude toto propojení sloužit a kdo ho financuje?

Zapsáno: 03.12.2010 v 16.28

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: odpověď

Děkuji za dotaz.
Město Dačice má v úmyslu vybudovat metropolitní optickou síť. V rámci této sítě se počítá mimo jiné i s propojením všech městem zřízených institucí. Základní školy mezi tyto instituce patří, a proto jsou podnikány praktické kroky k tomu, aby byly s městským úřadem propojeny. Investorem budování optické infrastruktury metropolitní sítě je město.

Zapsáno: 03.12.2010 v 21.33

Autor: další tazatel   Název příspěvku: Volební program

Nenašli jsme nic podobného ve volebních programech žádné strany.A město se přeci skládá z občanů, kteří mají poměrné zastoupení v zastupitelstvu a jsou to ti, jěž tvoří strany,sdružení atd.Tak kdo je to město? O jakou se jedná školu se tam také nepíše a cena díla je tajná? Jaký to bude mít přínos pro žáky pane Kamíre? Nezlobte se,ale nezdá se Vám,že je to zbytečné? Každý může posoudit jak chodí internet zvukem a obrazem a je to po telefonu,po drátu.Nemyslím si,že vedení školy je v příjmu informací ve své důležitosti natolik strategické, že musí mít až toto.Ostatně obdoba platí pro všechny organizace zřizované městem.Nemyslíte?Nakonec snad otázka?A co z toho budete mít Vy?Jsou to i naše peníze že?

Zapsáno: 04.12.2010 v 13.46

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: odpověď č. 2

Pokusím se nejdříve ve zkratce vysvětlit, co je metropolitní síť. Především se nejedná jen o internetové připojení a ani pouze o další služby běžně zprostředkovávané prostřednictvím internetového (IP) protokolu (telefon a TV). Metropolitní sítě v rámci města nebo obce umožňují vzájemně propojit nejrůznější instituce i občany. Umožňují např. snadnější komunikaci občanů, firem s úřady, úřadů mezi sebou navzájem, žáků/studentů, rodičů se školou, přístup k nejrůznějším dokumentům, sdílení informací v případě krizového řízení, atd. Jde v zásadě o služby, které by prostřednictvím Internetu buď nebyly možné nebo by internetové připojení příliš zahlcovaly. Vzájemná komunikace by ideálně měla probíhat pouze v rámci metropolitní sítě.

Protože budou na metropolitní síť kladeny velké nároky na datovou propustnost, jsou pro jejich výstavbu využívány optické kabely a příslušná zařízení. Kromě značného objemu dat, které jsou schopny přenést, se vyznačují nízkou poruchovostí a dlouhou životností. Již několik let se v rámci rekonstrukcí ulic pokládají minimálně chráničky pro optické sítě (Ulice 9. května a Krajířova, Červený Vrch atd.), takže se v případě záměru na položení kabeláže ke škole v Komenského ul. nejedná o žádnou novinku. Jedná se o jeden z mnoha kroků.

Co se konkrétně našeho volebního programu týká, pokud se do něj podíváte, najdete zmínku o tom, že se nejedná o vyčerpávající výčet témat, kterým se hodláme věnovat. Vybudování optické sítě tam sice nenaleznete, ale to neznamená, že v této snaze nebudeme pokračovat. Podle našeho názoru se jedná sice o dlouhodobý, přesto však pro občany velmi přínosný projekt.

Usnesení rady č. 18/2/R/2010 obsahuje schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro záměr města umístit na cizích pozemcích vedení optické sítě. Neznamená tedy, že se zahajují výkopové práce nebo začíná pokládat vedení. Zatím nelze říci, zda bude tato akce v rozpočtu na příští rok, protože ten dosud nebyl schválen. Pokud v rozpočtu bude (já za sebe mohu říci, že tento záměr podpořím), dozvíte se i částku, kterou město pro její realizaci vyhradí.

Zapsáno: 04.12.2010 v 19.05

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus