dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

2. zasedání dačického zastupitelstva

Autor: pozorovatel   Název příspěvku: Rouška tajemna

Pozornému diváku posledního zastupitelstva neunikla snaha města začít budovat pokrokovou tvz.Metropolitní síť, která by,slovy pana Kamíra, zkvalitnila propojení mezi jednotlivými organizacemi řízené městem a přinesla vizi budoucna.Snaha o postrčení kamsi dopředu však byla zpochybněna a položil jsem si otázku proč? Tady je odpověď. Možná kvalitní projekt byl již na samotném začátku zčásti diskvalifikován samotnými předkladateli,neboť ti si nedali nejmenší práci projekt kvalitně zdůvodnit,představit jeho možnosti spolu s plánem celkové podoby a finančním rozměrem celé akce.Nelze se potom divit pocitům téměř opovrhovaných jedinců,kteří se svými dotazy pokoušeli poodkrýt onu roušku tajemna.Osobně pochybuji,že ti ostatní dovedou na předcházející nedostatky odpovědět sami sobě natož dotazující se veřejnosti.Je ještě řada otázek které by měli pánové implantující přednes zodpovědět a informační smrští pochybovače rozptýlit a přesvědčit.A přiznejme si pane Kamíre, že to šlo udělat lépe,vždyť je to váš chleba nebo né? Sice jste se tam tvářil, že vlastně o ničem nevíte a proto využijte tento kanál a napravte reputaci.Skoro tady dýchá atmosféra minulosti a přeci nechcete aby se dala krájet.

Zapsáno: 11.12.2010 v 15.13

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: roušky nevedeme :-)

Děkuji Vám za dotaz. Nevím, jestli se mi podaří uspokojivě odpovědět, ale minimálně bych se o to chtěl pokusit. Zkusím svou odpověď rozčlenit tak, aby bylo zřetelné, co je mými slovy myšleno.

Nevím, zda se na to ptáte, ale mou stručnou odpověď na otázku, co je obecně myšleno metropolitní sítí, najdete v diskuzi ke článku Volební sjezd 2010 :-) na tomto serveru.

Jak to konkrétně vypadá v Dačicích? Podle mých informací je projekt metropolitní sítě zatím spíše ve stádiu prvotních úvah a příprav. Prakticky se dosud realizovalo pouze zatrubkování v rámci rekonstrukcí městských komunikací. Předpokládám, že se v této praxi bude pokračovat i v budoucnu, a to přesto, že projekt metropolitní sítě dosud nemá jasné obrysy. Jde o něco podobného, jako když si v nově budovaném objektu necháte rozmístit „husí krky“ i bez toho, abyste měl zcela jasno, jestli je v nejbližší době využijete. Nicméně máte představu o tom, že by tam jednou mohlo být umístěno datové vedení pro počítačovou síť nebo zabezpečovací systém apod. Prvním praktickým krokem v přípravě budoucí městské optické sítě by mělo být propojení úřadu, základních škol a sídliště v Jiráskově ulici. Tato první část může sloužit nejen pro testovací účely, ale hlavně bude mít praktický význam pro napojené instituce – viz popis ve výše uvedeném odkazu.

Určitě bude potřebné v co nejkratší době vytvořit plán dalšího postupu budování sítě a alespoň rámcově určit časový postup realizace jednotlivých etap a jejich finanční náročnost. Zároveň by měl vzniknout materiál, ve kterém budou vysvětleny přínosy metropolitní sítě, jakým způsobem se do ní budou moci potenciální uživatelé připojit a co je to bude stát.

Nakonec si dovoluji připomenout, že se na zastupitelstvu dotaz na mou osobu týkal bodu (smlouva budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s umístěním optické sítě na cizí pozemky), který rada projednávala bez mé účasti. Takže jsem byl překvapen, že jsem byl zrovna k tomuto bodu „vyvolán“. Snad z toho pramení mé, Vás pravděpodobně neuspokojující, vyjádření. Jinak bych v tom žádné tajemno nehledal ;-)

Zapsáno: 11.12.2010 v 17.56

Autor: pozorovatel   Název příspěvku: Otázka

Ještě se zeptám jaký užitek a kdy z toho budou mít občané sídliště Jiráskova,tedy občané?Vaši odpovědˇ neberu jako vyvolávání ale spíše dotaz na odborníka,který se těmito věcmi živí.

Zapsáno: 13.12.2010 v 07.36

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: Odpověď

V souvislosti s mou předchozí odpovědí (jsme v tuto chvíli opravdu ve stádiu prvotních úvah) Vám mohu sdělit pouze svou představu, která nebyla dosud nikde diskutována. Proto ji prosím tak posuzujte.
První větev metropolitní sítě může nejdříve poskytovat služby, které jsou už nyní dostupné prostřednictvím alternativních technologií - tedy přístup k Internetu a komunikační služby (hlas + video). Rozdílem bude samozřejmě rychlost, která by neměla být v jednotkách megabitů za sekundu, ale v desítkách či stovkách megabitů. Postupem by se mohly přidávat další služby, jakými mohou být např. vysílání městského TV okruhu, informační kanál (s daleko širšími možnostmi než je SMS a stávající hlášení), online komunikace s úřady, městskou policií, rychlý přístup k důležitým veřejným dokumentům a tiskopisům, napojení na ty aplikace městského úřadu, kde jsou pro občana důležité informace (např. kdy a co zaplatil nebo kdy a co je potřeba v jeho konrétním případě udělat) atd. atd.
Možností je mnoho a mohou přibývat rychle rostoucí řadou. Otázkou jen zůstává, o které bude v Dačicích zájem a kdy budou spuštěny. V některých případech bude mít zprovoznění služeb smysl až od určité velikosti sítě. To by mělo být alespoň přibližně uvedeno v plánu, který bude pro budování sítě zpracován.

Zapsáno: 16.12.2010 v 23.03

Autor: pozorovatel   Název příspěvku: Ano , je to dobrý krok

Usoudil jsem,že tento krok je racionálním krokem a může posunout Dačice dopředu.Pěkné svátky všem.

Zapsáno: 20.12.2010 v 07.25

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: Díky

Děkujeme za přání a přejeme krásné Vánoce i Vám.

Zapsáno: 20.12.2010 v 23.42

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus