dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

100 let od narození P. Josefa Navrkala

Autor: Lenka Balíková   Název příspěvku: Duše dobrá

Duše dobrá

Několikrát jsem byla na návštěvě u pátra Navrkala. Poprvé ještě před převratem. Ukazoval nám skalku před kostelem, bylo předjaří. Říkal, že každá květinka potřebuje ke svému růstu jiné podmínky, některá vyleze ještě za mrazu, stačí ji trochu poledního sluníčka, jiné čekají až na stabilní teplé počasí. Takoví, říkal, jsme i my lidé. Někteří jsou svému přesvědčení věrni i v nepřízni, i v chudobě, jiní se k Pánu přihlásí, až když to už není riskantní a dělají to všichni. Dobře si uvědomoval, kdo se po listopadu dával na náboženství z kariérních či prospěchářských důvodů. Nikdy ovšem nikoho nesoudil. Často jsem si kladla otázku, proč jsou právě jeho promluvy na rozdíl od řečí jiných kazatelů tak účinně burcující. Vždy v nás probouzela dobrá předsevzetí, mířila na lidské svědomí. Bylo to tím, že říkal pouze to, čím žil? Nebo v tom bylo úsilí o opravdovou dokonalost? Jednou nám prozradil, že každou neděli vstává už ve tři, aby si své kázání dobře připravil a naučil se ho nazpamět. Na všechny Svaté v Lechovicích řekl posluchačům, že v odchodu na věčnoust pravděpodobně předejde všechny přítomné. A slíbil jim, že se na ně bude u Pána těšit. „Až zemřu,“ říkal, „nemluvte o mně ani dobře ani zle. Zhodnocení mého života provede Pán. A nemluvte o smrti. Poděkujte Pánu Bohu, že Vám na čas dal mne, tak jako já jsem mu byl vděčný, že mi dal Vás! Milujte život. Je někdy tvrdý, ale je krásný. A nade všechno a nade všechny milujte Boha! Přijdete-li se se mnou rozloučit, neoblékejte se do smutku, ale zazpívejte Bože, chválíme Tebe."

Zapsáno: 22.02.2012 v 09.47

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus