yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

komentáře k článku:

21. srpen 1968

Autor: Lenka Balíková   Název příspěvku: Pražské jaro

Souhlasím s Vaším hodnocením Pražského jara roku 1968. Lze je těžko vysvětlit jinak, než jako dočasné poblouznění podstatné části našich občanů heslem socialismus s lidskou tváří. Opojení z náhlého uvolnění cenzury jsem prožívala taky, a to se stejnou naivitou, jako spousta mých přátel, a konec konců, i řada intelektuálů. Stačí číst jejich projevy v tehdejším tisku. O to větší bylo pak zklamání a následující kocovina.

Nesouhlasím ovšem v Vaším názorem, že okupace vojsky Varšavské smlouvy byla logickým završením vzniklé situace. Váš názor se až příliš podobá tomu, co nám vtloukali do hlav komunističtí normalizátoři. Pro jejich černobílou optiku taky neexistovala žádná alternativa mezi socialismem a kapitalismem. Vy to zřejmě vidíte stejně, pouze s tím rozdílem, že co pro ně bylo černé, je pro vás bílé. Socialismus byl nereformovatelně špatný, kapitalismus nereformovatelné správný.

Podle mne zůstává Pražské jaro jako naivní pokus o smíření zdánlivě nesmiřitelného výzvou našich novodobých dějin. Jaké cíle sledovali jeho tehdejší aktéři, co si představovali sami komunisté, či jakou strategii sledoval s patřičným předstihem Kreml, není pro hodnocení významu roku 1968 zase až tak důležité. Socialismus je objektivně definován jako systém, v němž tržní hospodaření je více či méně pod kontrolou obecných zájmů, kde je snad i omezená konkurence,ale kde výroba slouží spotřebě, a pouze druhořadě zisku a jsou jen zanedbatelné rozdíly v příjmech. Že takové uspořádání nemusí být nutně pod patronací totalitní strany ani diktaturou, ukazují přesvědčivě skandinávské země. Asi Vás překvapí, že podle nedávného výzkumu, jsou lidé nejspokojenější v socialistickém Dánsku. Na druhé straně jsou diktatury (včetně komunistických), které žijí ve snadné koexistenci s ortodoxním kapitalismem. Pro příklady netřeba chodit daleko.

Je vždy ošemetné dělat obecné závěry, ve chvíli kdy dějiny ještě neskončily. Ani já ani vy nevíme, co bude zítra.Jedno je však jasné. Černobílé názory dějiny ještě nikdy nepotvrdily.

Zapsáno: 30.08.2012 v 15.01

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: odpověď

Máte pravdu paní Balíková, že nevidím v mezinárodně-politické situaci na konci šedesátých let pro události v Československu jiné rozuzlení než to, které nastalo. Pokud Vy ano, pak se s ním rád seznámím a třeba Vám dám za pravdu.

Co se týče mého názoru na možné politické uspořádání, tak tady mohu sloužit skutečně pouze černobílým pohledem – buď vládne nějak definovaná diktatura (vojenská, tzv. diktatura proletariátu, jediného samovládce, ...) nebo demokracie v různé podobě. Kapitalismus je dle mého soudu trochu něco jiného - spíše ekonomický systém založený na tržních principech. Tento systém, který se přes všechny své nedostatky dosud ukázal jako jediný jakžtakž funkční, nezpochybňuje (ba naopak) ani skutečnost, že jej využívají i některé nedemokratické země. Vámi definovaný socialismus založený na „rovnostářství“ vede ve svém výsledku k pasivitě a jeho praktické výsledky lze dobře vidět v současnosti ještě v Severní Korei a částečně na Kubě. A dosud si dobře pamatuji, že tomu nebylo jinak ani v Československu před rokem 1989.

Tvrzení o socialistickém Dánsku možná více odpovídá Vašemu přání než skutečnosti. Dánsko je samozřejmě stát, který je politicky konstituční monarchií, kde fakticky vládne demokraticky zvolená vláda. Ekonomika je založena na tržním hospodářství, které se až na nejvyšší sazbu DPH v Evropě (25% - snížená sazba neexistuje) nijak významně neliší od ostatních ekonomik. Ostatně od roku 2001 do roku 2011 vládla v Dánsku pravicová vláda a podle serveru www.nationmaster.com údaje o spokojenosti obyvatelstva vychází z dat v období 2004 – 2006. Z toho by se tedy dalo (podle Vás) usuzovat, že Dánové byli nejspokojenější v pravém kapitalismu :-)

Zapsáno: 30.08.2012 v 23.46

Autor: Lenka Balíková   Název příspěvku: naděje nebo nesmysl

Terence K. Hopkins a Immanuel Wallerstein v roce 1989 napsali tyto věty: “V dějinách byly pouze dvě světové revoluce. Ta první proběhla v roce 1848, druhá 1968. Obě byly neúspěšné. Obě změnily svět.“

Potíž je v tom, že se dodnes dohadujeme o povaze toho, co by se změnilo, kdyby Pražské jaro mělo úspěch. Vy, protože jste přesvědčen o nereformovatelnosti tehdejšího reálného socialismu, považujete Pražské jaro za bláhový výmysl od samého počátku. Proto byla okupace z Vašeho pohledu jediným logickým závěrem. Když nadsadíme, lze říct, že jste vojskám Varšavské smlouvy ve skrytu duše dokonce vděčný za to, že zabránila v takovém nesmyslu pokračovat. Jaká rána by to byla pro Vaši neokonzervativní ideologii, kdyby v Československu na socialistických základech vznikla neodcizená a úspěšně fungující společnost. Kupodivu vděčnost za „bratrskou pomoc“ budou s Vámi sdílet i ti, kteří se ztotožnili s nadějí Pražského jara a jeho násilné přerušení jim slouží jako důkaz, co se všechno mohlo uskutečnit. Já považují tehdejší pokus dát socialismu přijatelnější podobu přinejmenším za legitimní experiment a lituju, že mu nebylo dopřáno doběhnout do konce. Kdyby zkrachoval sám od sebe, bylo by dnes jasno a nikdo by dnes nemohl tvrdit, že v tomto směru máme ještě nějakou naději.

Nevidím však žádnou spojitost mezi ideály Pražského jara a převratem o 21 let později, kdy šlo o pouhou restituci trhu a majetků podle konfekčních receptů importovaných z Ameriky. Nedá se popřít, že důsledkem těch „sametových“ změn je prohlubující se atomizace společnosti a růst nezájmu o veřejné věci a politiku. Přiznám se, že kdybych si mohla volit mezi socialismem s lidskou tváří či kapitalismem za stejných podmínek, pak bych si asi taky zvolila kapitalismus. Jenomže ta jeho lidská tvář, jak se ukazuje byla dočasná maska, sloužící k porážce ideologického protivníka. Jeho pravou nemaskovanou tvář vidíme v poslední době, a ta už je lidskou míň a míň. Bohužel takový kapitalismus už nám asi zůstane.

Zapsáno: 04.09.2012 v 22.32

Autor: Pavel Kamír   Název příspěvku: odpověď

Máte pravdu, že považuji reformovatelnost reálného socialismu za utopii. V mém pohledu je Pražské jaro pouze začátkem procesu (rozhodně ne bláhový výmysl), jehož konec si různí lidé představovali velmi odlišně. Kdybych ignoroval mezinárodně-politickou situaci, mohl bych uvažovat dva konečné stavy vývoje v Československu – buď pluralitní demokracii se vším, co k ní patří nebo „zařazení zpátečky“ vládnoucí KSČ, které by se prostřednictvím demokratizačního procesu moc vymykala z rukou. Protože však mezinárodní situaci ignorovat nelze, logický vývoj byl takový, jaký jsme zažili.

Ve svém článku uvádím: „považuji vstup sovětských a dalších vojsk za tragickou událost,“ proto prosím věřte těm slovům. Existuje mnoho událostí, u nichž lze na základě všech okolností předpokládat špatný konec, který mne rozhodně nenaplňuje štěstím. A ačkoli má ješitnost jistě není nulová, nijak se z potvrzení svých předpokladů neraduji.

Zdá se, že hlavní rozdíl mezi Vaším a mým názorem nejen na události roku 1968 je v tom, že Vy považujete změnu (jakési blíže nespecifikovatelné vylepšení) systému za věc, která je určující pro pozitivní změny ve společnosti – cestu k „neodcizené a úspěšně fungující společnosti“. Naproti tomu můj pohled vychází z toho, že určující je „vyspělost“ samotné společnosti, tedy každého z nás (např. schopnost a ochota vycházet s ostatními, respektování psaných i nepsaných pravidel atd. atd.). Společnost, která je tvořena sobeckými a závistivými jedinci se podle mého názoru nemůže změnou systému přetvořit ve společnost úspěšnou natož neodcizenou...

Zapsáno: 17.09.2012 v 11.03

Pro zápis Vašeho komentáře je potřeba vyplnit všechna pole

Tento kód vepište do příslušného pole: Kontrolní kód

Budeme rádi, zaznamenáte-li nám zde svůj názor. Vaše připomínky, rady i kritika pro nás mohou být velmi cenné.
Vyhrazujeme si však právo příspěvek zrušit, bude-li vulgární či hrubě urážlivý...

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus