dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Připomínka P. Eduarda Rozmahela (1883 – 1955)

Obálka knihy Jít životem a sloužit

Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří vydalo v lednu tohoto roku útlý pamětní tisk u příležitosti padesáti let od úmrti P. Eduarda Rozmahela, dlouholetého dačického faráře, komunálního politika a organizátora kultury i tělovýchovy.

Autorem je PhDr. Michal Stehlík, který přibližuje P. Rozmahela nejen jako duchovního, ale připomíná také jeho politické kroky, mezi které patřila úspěšná snaha o zachování okresu v Dačicích na přelomu 20. a 30. let či dlouhodobé snahy o dačickou nemocnici. Nechybí ani fotografie zachycující zásadní momenty ze života P. Rozmahela, jeho čestné občanství města Dačic z roku 1943, záběry ze svatovojtěšských slavností 1947 či fotografie z pohřbu v únoru 1955. Jak zmiňuje autor: "Je důležité připomínat si významné osobnosti našeho města a regionu, zvláště ty, které ve 20. století ovlivnily život zdejšího kraje a byly téměř zapomenuty dlouhými čtyřiceti lety totality."

17.01.2005
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus