dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Letní koupaliště v Dačicích se staví

Koupaliště - ilustrační foto

Obyvatelé Dačic, kteří používají rádi procházkovou trasu od rozcestí „U třech lip“ v Hradecké ulici kolem soustavy rybníků směrem ke Kostelnímu Vydří, mají možnost pozorovat čilý ruch na staveništi letního koupaliště. V současné době jsou provedeny hrubé terénní úpravy pro všechny objekty tohoto koupaliště, pracuje se na inženýrských sítích a u zmíněné cesty se již rýsuje budoucí podoba budovy strojovny pro úpravu vody spolu s betonovou akumulační nádrží.

Stavba koupaliště v DačicíchNa provedení této významné stavby byla vypsána celostátní veřejná obchodní soutěž, které se účastnilo pět uchazečů. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka sdružení firem Stavcent Jindřichův Hradec a Bazenservis Týniště nad Orlicí. Nabídky byly hodnoceny podle několika kriterií, kdy největší váhu měla nabídnutá cena, dále byl hodnocen termín výstavby a poskytnuté záruky. Uchazeči měli možnost nabídnout i variantu řešení, která by vedla k úspoře nákladů na stavbu. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo, ve které cena celého koupaliště vč. DPH činí 74.101.413 Kč, doba výstavby byla stanovena na 12 měsíců s tím, že koupaliště bude dokončeno v plném rozsahu do 31. května 2007.

Z tohoto pohledu obyvatelé Dačic i širokého okolí budou mít možnost kvalitního koupání a užívání neodmyslitelných vodních atrakcí v létě roku 2007.

Hlavní vodní plochu koupaliště tvoří tzv. víceúčelový bazén, který je tvořen plaveckým bazénem obdélníkového tvaru o rozměrech 25 x 10 m, hloubka bazénu bude proměnná od 1,35 m do 1,80 m. K plaveckému bazénu bude přiléhat relaxační bazén, který má tvar několika víceúhelníků a kruhů o celkové ploše 380 m2. V této části budou soustředěny všechny atrakce jako divoká řeka, vodní hřib, vzducholoď, skluzavka široká 4 m a dlouhá 16 m. Do rekreačního bazénu bude také ústit největší atrakce – tobogán dlouhý 52 m s převýšením 5,5 m.

Projektanti nezapomněli ani na nejmenší občánky, pro které bude připraven dětský bazén o ploše 47 m2 a největší hloubce 60 cm. Také zde budou malé atrakce jako lodičky a vodní hroch.Všechny bazény budou provedeny z nerezové oceli s broušeným povrchem.

V nejnižší části celého areálu je zapuštěná strojovna technologie, která bude zajišťovat kvalitu bazénové vody. Projekt uvažuje s výměnou vody 60 l na koupajícího a den.

Na ploché střeše strojovny technologie budou umístěny solární kolektory, které budou zajišťovat ohřev vody a tím se prodlouží možnost koupání. Investor koupaliště Město Dačice v předstihu nechal provést studnu, která bude zajišťovat s nižšími náklady doplňování vody po její úpravě do bazénů.

Vstup do areálu koupaliště je tvořen soustavou čtyř pavilonů, které na sebe navazují a všechny mají osmiúhelníkový půdorys.V těchto pavilonech bude umístěno potřebné zázemí nutné k provozu koupaliště. Jsou to zejména pokladny, převlékárny, šatny pro muže a ženy, místnosti pro plavčíka a obsluhu, sociální zařízení, bufet, který bude sloužit žíznivým a hladovým návštěvníkům.

V prostoru koupaliště bude v odpočinkové části dostatek volných zatravněných ploch. Celý areál koupaliště bude oplocen a v projektu je i rezerva pro pozdější vybudování hřiště pro volejbal, případně i pro jiné sporty.

Po dlouhé době se tedy uskutečňuje záměr několika generací občanů Dačic na vybudování zařízení pro kvalitní koupání a naplňuje se i jeden z bodů volebních programů koaličních stran dačického zastupitelstva.

18.08.2006
autor: Ladislav Kovář komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus