dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Stavba letního koupaliště v Dačicích v plném tempu

Rozestavěné dačické koupaliště

Letošní podzim i začátek zimy dopřávají stavbařům neobvykle dobré podmínky pro práci. Toho v plné míře využívají dodavatelé na stavbě letního koupaliště v Dačicích, kdy mohou provádět konstrukce a práce náročné na venkovní teploty. Sdružení firem Stavcent J. Hradec a Bazenservis z Týniště nad Orlicí, které je generálním dodavatelem stavby, pokračuje plynule na jednotlivých objektech budoucího koupaliště.

Rozestavěné dačické koupalištěJe dokončen objekt strojovny, který je připraven na montáž technologického zařízení. To bude neustále zajišťovat úpravu vody tak, aby i za plného provozu koupaliště byla zajištěna požadovaná kvalita vody v bazénech.

Pokud jde o bazény, byla již zahájena montáž plaveckého a rekreačního bazénu, kterou provádí česká dceřinná společnost rakouské firmy Berndorf Bäderbau jako jeden z hlavních subdodavatelů. Konstrukce stěn a dna bazénů je z velmi kvalitní nerezové oceli. Jednotlivé díly a segmenty stěn a dna bazénu jsou na stavbu dodávány jako polotovary z tovární výroby, na stavbě se provádí jejich sestavení a svařování. Nerezové konstrukce bazénů budou zpevněny na vnějším obvodu železobetonovými věnci, které budou zachycovat tlaky náplně vody i tlaky okolní zeminy.

V hrubých stavbách jsou dokončeny objekty šaten, sociálních zařízení i vstupní objekt. Na těchto objektech se provádí montáž krovů, klempířských prvků a krytin. Tyto stavby jsou zajímavě řešeny tím, že půdorysy jednotlivých domů jsou osmiúhelníkového tvaru a vzájemně do sebe zapadají. Po dokončení střech budou tvořit významnou dominantu areálu koupaliště.

Další subdodavatel – firma Swietelsky a. s. – provádí venkovní komunikace, chodníky a stání pro osobní auta. Díky příznivému počasí se podařilo provést všechny podkladní vrstvy, pokládku obrubníků a první vrstvu z obalovaných asfaltových směsí. Komunikace v areálu jsou ze strany projektanta velmi dobře a vtipně řešeny s tím, že zajišťují vzájemné propojení ulic Jižní, Dlouhé a místní komunikace vedoucí od Třech lip podél soustavy rybníků. Takto vznikne částečné „zaokruhování“ komunikací v této části Červeného vrchu. Kolem budovaných komunikací vznikne i 95 nových parkovacích míst pro návštěvníky koupaliště. Možnost parkování i mimo letní sezonu ocení jistě obyvatelé Červeného vrchu, kde jak víme jsou parkovací možnosti díky plánovačům z dob reálného socialismu značně omezené.
Na stavbě je ke konci října prostavěno 18,2 mil. Kč z celkového rozpočtu stavby 74,1 mil. Kč. Město Dačice jako investor stavby má zajištěno plné financování stavby, takže dodavatelé se nemusí obávat zpoždění úhrad za provedené práce.

Vzhledem k tomu, že termín dokončení a předání stavby je smluvně sjednán k 31. květnu 2007, nelze v této souvislosti hovořit o „zazimování“ nebo přerušení stavby v zimě. Práce budou muset pokračovat, pokud to klimatické podmínky v I.čtvrtletí roku 2007 dovolí, plynule k dokončení a předání díla. Vzhledem k nasazení pracovníků, strojů a dopravy hlavních dodavatelů lze předpokládat, že se občané Dačic v letní sezoně roku 2007 konečně dočkají kvalitního koupání.

04.12.2006
autor: Ladislav Kovář komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus