yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačické letní koupaliště zkolaudováno

Dačické koupaliště

V těchto dnech končí poslední úpravy na stavbě letního koupaliště v Dačicích a celý areál se chystá ke slavnostnímu otevření, které se bude konat v sobotu 16. června. Výstavba koupaliště měla být podle smlouvy o dílo se zhotoviteli, kterými bylo sdružení firem Stavcent Jindřichův Hradec a Bazenservis Týniště nad Orlicí dokončena do 31.května 2007.

Na výzvu zhotovitelů byly 21. května zahájeny přejímky jednotlivých objektů stavby, kdy byla provedena zevrubná kontrola a posouzena jakost dokončených objektů a současně byly sepsány drobné vady a nedodělky. Celá stavba byla protokolárně předána a převzata k 25. květnu, s tím že k datu kolaudace budou odstraněny zjištěné vady a nedodělky.

Úřední kolaudace celé stavby byla provedena 28. května. Kolaudačního řízení se zúčastnily všechny příslušné složky státní správy (hasiči, inspektorát bezpečnosti práce, hygienici) a příslušné odbory městského úřadu v Dačicích. K termínu kolaudace byly odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímce. Při kolaudačním řízení byly vzneseny připomínky, které se týkaly doplnění havarijního a evakuačního plánu, doplnění dokumentace stavby o geometrické zaměření a očíslování nově vzniklých ploch a pozemků, označení únikových cest, vybavení jednotlivých budov hasícími přístroji. Všechny tyto požadavky z kolaudačního řízení byly k 31. květnu splněny a k 12. červnu došlo k nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Tím je splněna podmínka pro řádné užívání koupaliště.veřejností.

Konečná cena dokončené stavby je bez DPH 63.690.037 Kč, vč. DPH 75.791.144 Kč. Město Dačice se v průběhu výstavby koupaliště stalo plátcem DPH, takže se příslušná část DPH vrátí zpět městskému rozpočtu. Financování stavby probíhalo bez problémů.

Na dokončenou stavbu je sjednána nadstandardní záruční doba v délce trvání 10 roků, pouze na asfaltové plochy je standardní záruka v délce 3 roků.

Nyní ještě budoucí provozovatel, kterým jsou Technické služby Dačice, dokončuje potřebné vybavení bufetu, venkovní posezení u bufetu, očíslování šatních skřínek, označení funkce jednotlivých místností, vyvěšení provozního a návštěvního řádu. Technické služby zajišťují i úpravu ploch pro hřiště na volejbal a stolní tenis a ve své režii zajistily rozšíření předpěstovaného trávníku na části odpočinkových ploch.

Slavnostní otevření letního koupaliště se bude konat v sobotu 16. června v 10,00 hod. O programu tohoto slavnostního dne a doprovodných akcích informoval bulletin Město Dačice informuje.

Po slavnostním otevření koupaliště a jeho prohlídce bude možno již v sobotu odpoledne zahájit tolik očekávané koupání.

13.06.2007
autor: Ladislav Kovář komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus