dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Koho zajímá nemocnice?

Na posledním zasedání zastupitelstva města konaném 3. září byla zařazena jako samostatný bod Nemocnice Dačice. O zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva požádal již na jaře letošního roku za KDU-ČSL MUDr. Stoupenec. Vzhledem k situaci, kterou považujeme za vážnou, jsme očekávali, že stav nemocnice a její nejbližší budoucnost budou na zasedání zastupitelstva náležitě projednány a že se všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu města vyjádří, jak si představují budoucnost nemocnice.

Písemná zpráva, kterou jsme jako zastupitelé obdrželi, se víceméně týkala pouze hospodaření nemocnice za I. pololetí letošního roku. Pár návrhů ve zprávě zaměřených na okamžité úspory nákladů budoucnost nemocnice příliš neukazovalo. V diskusi se však k nemocnici a jejím problémům vyjadřovali pouze zastupitelé za KDU-ČSL - MUDr. Tomandl, MUDr. Stoupenec a já. Ostatní členové zastupitelstva jakoby k nemocnici neměli co říci. Přestože zasedání zastupitelstva bylo tentokrát početněji navštíveno, ani přítomní občané své názory nevyjádřili. Jsem přesvědčen, že budoucnost nemocnice zajímá většinu obyvatel města stejně jako většinu zastupitelů, považuji však za chybu, že ve chvíli, kdy měli příležitost svůj názor vyjádřit, mlčeli. Jinde a jindy vyjadřované názory nemusí být slyšeny!

17.09.2003
autor: Petr Birner komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus