dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Bez nálady

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Ač tomu nadpis zdánlivě nenasvědčuje, můj text se bude týkat jednání dačického zastupitelstva 28. dubna 2010. Program obsahoval 16 bodů, které v sobě skrývaly dar movitých věcí akciové společnosti Nemocnice Dačice, schválení příspěvků z programu regenerace městské památkové zóny, schválení žádostí o úvěr z fondu rozvoje bydlení a další záležitosti.

Na začátku jednání se pokusil zastupitel za SNK-ED Dr. Fabeš do programu zařadit dva další body. Prvním bodem mělo být projednávání jakési „politicko-ekonomické korupce“ na dačické radnici, která zřejmě existuje pouze v jeho hlavě a v hlavách jeho stoupenců. Dalším bodem mělo být projednání kvalitativních nedostatků v zrekonstruované sportovní hale. Protože zastupitelé neměli k těmto bodům žádné materiály a navíc se spíše jednalo o příspěvky do diskuze, podal Arch. Dvořák protinávrh na projednání těchto otázek právě v diskuzi. Zastupitelé nepřijali ani protinávrh Arch. Dvořáka, ani návrh Dr. Fabeše. Program jednání tedy zůstal beze změn.

Nosným bodem programu byl dar movitých věcí společnosti Nemocnice Dačice a. s. Více než samotný převod věcí, které původně vlastnila městská příspěvková organizace, zajímalo zastupitele i přítomné občany vystoupení předsedkyně představenstva a. s. Nemocnice Dačice Dr. Člupkové. Paní doktorka všechny přítomné seznámila s aktuálním stavem v nemocnici a částečně i s výhledem do budoucna. Musím říct, že patřím mezi ty, které ani současný stav, ani vize nepřesvědčily o tom, že lze v souvislosti s nemocnicí mluvit o jejím znovuobnovování. Předně se nijak nezměnil stav, který k úpadku nemocnice v roce 2008 vedl. Lékaři nejsou a nedaří se je žádným způsobem do Dačic přivést. Nakolik jsou využívány všechny možnosti pro motivaci případných zájemců o zaměstnání v místní nemocnici se můžeme jen dohadovat. Z toho všeho vyplývá, že se nyní spíše než o lůžkových odděleních mluví o stacionářích. Z personálních důvodů se zatím nemůžeme těšit ani na obnovení činnosti lékárny. Na druhou stranu je nutno uznat, že Dr. Člupková hodnotí možnosti nemocnice střízlivě a nepředkládá nám žádné falešné sliby.

Zastupitelstvo schválilo příspěvek na tři akce z programu regenerace městské památkové zóny. Jedná se o dokončení výměny střešní krytiny na kostele sv. Vavřince, o výměnu střešní krytiny na baště vedle prodejny Lidl a výměnu vstupních vrat v hospodářském dvoře.

Z fondu rozvoje bydlení bylo schváleno přidělení celkem 1.200 tis. Kč 21 zájemcům o úvěr. Z těchto prostředků budou financovány náklady na opravy a modernizaci bytového fondu žadatelů.

Nemohu se zbavit dojmu, že diskuze k jednotlivým bodům programu neměla vždy za cíl pomoci projednávané věci v osvětlení dalších okolností. Mnohdy šlo skutečně o pouhou sebeprezentaci diskutujícího bez dalšího smyslu. V některých případech byl naopak smysl jasný, ale s věcnou podstatou projednávaného bodu neměl nic společného. Popis všech absurdit, které na tomto zasedání zazněly, by vydal na několikadílný seriál. Bohužel je to věrný obraz stavu naší společnosti a permanentní „blbé“ nálady.

30.04.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (2)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus