yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

V Dačicích „U Třech křížů“

Výřez z veduty (1729) se třemi kříži v popředí

Kdo měl v nedávné době možnost zavítat na východní okraj Dačic za areál kláštera bosých karmelitek uviděl v nové ulici U Třech křížů čilý stavební ruch. Silničářská firma Colas Znojmo tam pro město Dačice prováděla definitivní úpravu povrchů místní komunikace a příslušné terénní úpravy. Město tak získává novou obytnou zónu, ve které již bydlí několik spokojených rodin.

Poslední křížProč právě název „U Třech křížů“? Starší obyvatelé Dačic tuto část okraje městské zástavby vždy takto pojmenovávali a mnozí si jistě pamatují, že na terénní vyvýšenině mezi zdí klášterní zahrady a pozdějším, dnes zaniklým lomem opravdu uprostřed několika stromů stávaly tři prosté dřevěné kříže s jednoduchými plechovými postavami Krista a „lotrů“ po jeho pravici a levici připevněnými na těchto křížích. Bohužel zub času a vlivy povětrnosti na dřevěných konstrukcích se postupem času projevily tak, že dnes není k nalezení žádná stopa vedoucí k identifikaci místa, kde tyto kříže stávaly. Také minulý režim nestál o to, aby jakékoliv náboženské a církevní památky, byť prosté a jednoduché, byly ošetřovány a uchovávány pro budoucí generace. V nedávné době se mi dostal do rukou soubor fotografii z pozůstalosti velkého dačického patriota pana Jana Štěbetáka, ve kterém má zachyceny kapličky, boží muka, kříže v polích a jiné drobné sakrální stavby z okolí Dačic. Na jednom snímku je opravdu zachycen poslední stojící dřevěný kříž z původního souboru.
Že historie Třech křížů je velmi stará dokazují staré rytiny a veduty města Dačic, z nichž jedna je datována rokem 1729 a druhá by měla být z poloviny 18. století. Obě mají již v popředí zakresleny tři kříže. Dnes těžko zjistíme, kdo tyto kříže postavil a udržoval. Možná to byli bratři františkáni z blízkého kláštera nebo nějaký místní měšťan nebo majitel panství. Také je možné, že tato dominanta měla být jakýmsi duchovním protipólem blízkého šibeničního vrchu.

Louka pod lesem a nad opěrnou zdí Kapetovy ulice bývala vyhlášeným místem zimních dětských her, kdy táhlý pozvolný svah byl hodnocen jako velmi dobrý pro sáňkování a lyžování.

Protože se prostor za klášterní zahradou a nad Kapetovou ulicí nachází blízko centra města, byl přístupný z okolních komunikací a výškové a spádové poměry terénu byly vhodné pro zainvestování inženýrskými sítěmi, byla během roku 1996 zpracována urbanistická studie na využití tohoto území zástavbou rodinných domů. Následovalo projednání a schválení změny územního plánu a v říjnu 1996 proběhlo stavební řízení k povolení stavby. Investorem inženýrských sítí se stalo Město Dačice, které po schválení zastupitelstvem města dne 18. dubna 1996 odkoupilo od vlastníků pozemků plochy potřebné pro komunikaci a inženýrské sítě. Financování výstavby inženýrských sítí bylo zajišťováno z rozpočtu města za výrazného investičního příspěvku vlastníků přilehlých pozemků. Výstavba inženýrských sítí probíhala po výběrovém řízení na zhotovitele v roce 1997, kdy byly zhotoveny liniové inženýrské sítě a komunikace v podkladních vrstvách. Zainvestováním tohoto území bylo možno vytvořit 12 stavebních parcel o průměrné výměře 450 m2, které během času našly své majitele, z nichž mnozí své sny a představy o bydlení již realizovali. Při pojmenování nové ulice byl respektován vžitý název „U Třech křížů“.

Provedením živičných povrchů vozovky a odstavných stání v letošním roce dostala tato nová ulice konečnou podobu a bude plně sloužit obyvatelům. Nově vzniklá komunikace je pojata jako klidová zóna, kde mají chodci přednost před dopravou. I když nová komunikace spojuje Jemnickou a Kapetovu ulici, průjezd motorovými vozidly jako po spojnici nebude možný. Toto pojetí ocení zejména rodiče malých dětí z přilehlých rodinných domů.

Závěrem nelze než popřát novým obyvatelům příjemné a klidné bydlení v této nové čtvrti a ničím nerušený kouzelný výhled na dačické „Hradčany“.

20.09.2010
autor: Ladislav Kovář komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus