dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Pár slov v povolebním čase

Dačice

Letošní komunální volby nám v Dačicích přinesly řadu změn. Kromě úplné obměny ve funkcích starosty a místostarosty se téměř zcela změnilo složení rady a také v řadách zastupitelů se objevily mnohé nové tváře. Jak se tyto změny projeví na praktickém fungování města, nechci předjímat. Mohu jen ve skrytu duše doufat, že nepovedou ke zhoršení zdejší atmosféry.

S novým složením radniční koalice je někdo zcela spokojen, někomu je to zcela lhostejné a jiný může být hrubě nespokojen. V politice, i té komunální, stejně jako ve většině dalších oblastí je nemožné zavděčit se všem. A je vůbec otázkou, zda jsou snahy o všeobecnou oblibu u politika něčím víc, než jen touhou po pohlazení vlastního ega. Nicméně o podobě zastupitelstva rozhodují voliči a následně se zvolení držitelé mandátů snaží v povolebním vyjednávání vytvořit takový model koaličního uskupení, který by měl zajistit po celé čtyřleté funkční období dostatečnou stabilitu a zároveň prosazení co největší části vlastního volebního programu.

Porovnáme-li volební programy jednotlivých stran, které se v Dačicích volebního klání zúčastnily, pak jistě není žádným překvapením, že koalici vytvořily ODS, KDU-ČSL a Moravané. Programy těchto stran se shodují v mnoha bodech, ale především mají společnou hlavní myšlenku: jsou zcela jasně konstruktivní a nevymezují se negativně vůči jakémukoli subjektu.

Ačkoli se podoba koalice vzhledem k výše uvedené podobnosti programů rýsovala již bezprostředně po oznámení volebních výsledků, jednání nebyla jednoduchá a na dačické poměry trvala poměrně dlouho. Každá ze stran představila trochu jiný pohled na podobu a styl vedení radnice. V jednu chvíli se rýsovala i taková možnost, že ani strana s nejlepším volebním výsledkem nebude v koalici zastoupena – i to by byl zcela legitimní postup vyjednávání a zkušenosti s ním máme nejen ze současné Prahy (koalice bez vítězné TOP 09) a vlády (bez vítězné ČSSD), ale i z Dačic (volby 2002 a koalice bez vítězné KDU-ČSL). Nicméně po třech týdnech od komunálních voleb již nejen na základě shody volebních programů, ale i na základě zkušeností z jednání se zástupci některých dalších subjektů, se utvořil koaliční tým ve výše uvedeném složení.

Na závěr si dovolím vyjádřit svůj názor, proč nedošlo v Dačicích k vytvoření tzv. duhové koalice ze zástupců všech stran tak, jak si to někteří přáli. Kromě nezanedbatelné skutečnosti, že bychom v programech některých subjektů jen obtížně hledali průnik, jsem přesvědčen, že předvolební rétorika zástupců některých stran budoucí spolupráci značně zkomplikovala. Zároveň v případě nejširší možné koalice postrádám smysl voleb – mají-li spolupracovat všichni se všemi, proč se snažit voliče zaujmout a tvořit program, na jehož prosazení nebude mít volební strana žádnou sílu? Rovněž jsem toho názoru, že opozice má v zastupitelstvu své místo. Pokud je opozicí se zájmem o lepší správu věcí veřejných a neomezuje se pouze na osobní útoky, může plnit důležitou kontrolní funkci. V neposlední řadě z historických zkušeností vyplývá, že příliš široké koalice nemají dlouhého trvání a jejich užitečnost je tedy velmi problematická.

09.12.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus