dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nejrychlejší zastupitelstvo

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

5. jednání dačických zastupitelů 24. března 2011 bylo neobvyklé hned z několika důvodů: konalo se ve čtvrtek místo ve středu, začalo o hodinu dříve, než je v daném období zvykem, odehrávalo se v předsálí MěKS a ne v hlavním sále, hlasovalo se ručně bez pomoci elektroniky, nebyli přítomni nejagilnější rétoři, na programu byl pouze jeden zásadní bod a po půlhodinovém jednání již mohl starosta všem poděkovat za účast.

Tím jediným bodem, kvůli kterému se zastupitelé sešli a který posléze všech 16 přítomných schválilo, byl souhlas s projektem rekonstrukce místních komunikací na Červeném Vrchu – III. etapa. Město se rozhodlo požádat o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci 13. výzvy. Celkové náklady projektu činí cca 8,7 mil. Kč. Způsobilé výdaje, které je možné v žádosti uplatnit, jsou ve výši cca 4,7 mil. Kč – dotace by činila 85% z těchto výdajů, tedy konkrétně přibližně 4 mil. Kč. Samotná realizace projektu by probíhala v roce 2012.

Pokud bude město se svou žádostí úspěšné, můžeme se těšit na to, že v příštím roce bude kompletně dokončena rekonstrukce všech místních komunikací na dačickém sídlišti Červený Vrch.

01.04.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (2)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus