yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

O rekonstrukci ulic Kapetova a Strojírenská

Kapetova ulice v Dačicích - před rekonstrukcí

Rekonstrukce ulic Kapetova a Strojírenská je pro Dačice stěžejní investiční akcí roku 2011. Akce proběhne ve spolupráci Jihočeského kraje (vlastníka komunikace) a města Dačic (vlastníka chodníků, veřejného osvětlení a dalších sítí).

Celé dílo se skládá ze dvou staveb - Silnice II/151, Kapetova  ulice,  Dačice a Most ev. č.  407 – 004 Dačice (Strojírenská ulice). Obě stavby jsou rozděleny do několika stavebních objektů, z nichž část financuje Jihočeský kraj a část město Dačice. V ulici Kapetova město financuje tyto objekty: parkovací stání, chodníky, vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, vynucené překládky sdělovacích kabelů, zatrubkování pro optickou síť, opěrnou zeď a zeleň. Ve Strojírenské ulici město financuje chodník, veřejné osvětlení, zatrubkování pro optickou síť a přeložku vedení NN k zařízení vodovodu. Kraj pak financuje silnici, odvodnění komunikací, most přes Vápovku, provizorní most přes Vápovku a další drobné objekty. Současně s těmito stavbami bude probíhat ještě jedna, kterou financuje firma E.ON, a sice rekonstrukce rozvodů NN v Kapetově ulici.

Vzhledem k velkému rozsahu díla i jeho předpokládané ceně je zadávání takové veřejné zakázky složitý a časově náročný proces. Město Dačice a Jihočeský kraj uzavřeli smlouvu o sdružení zadavatelů, která určuje pravidla společného postupu při zadání veřejné zakázky i při její realizaci. Zástupcem sdružení zadavatelů (Jihočeského kraje a města Dačic) pro provedení řízení podle § 28 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění byla v průběhu  února vybrána firma Allowance s.r.o., která zajišťuje kompletně výběrové řízení.
Dne 4. 4. 2011 proběhla uzávěrka příjmu žádostí na realizaci této akce. Bylo podáno celkem 14 žádostí. Firmy byly následně posouzeny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů. Ty, které splnily tyto předpoklady, byly zařazeny do slosování. Dne 19. 4. 2011 proběhne v Českých Budějovicích losování pěti firem, které budou následně vyzvány k zaslání nabídek. Dne 13. 5. 2011 se uskuteční jednání hodnotící komise složené ze zástupců města Dačice a Jihočeského kraje. Nabídku, která splní všechny zadávací podmínky a bude mít nejnižší cenu, doporučí hodnotící komise ke schválení radě Jihočeského kraje a radě města Dačic. Když vše půjde dobře, mělo by začátkem června dojít k podpisu smlouvy.

Ačkoli se jedná se o nejkratší možné lhůty dané zákonem, je tento termín delší, než jsme předpokládali a o který jsme od počátku usilovali. Na prodloužení termínů měla vliv hlavně skutečnost, že kraj schválil tuto akci v rozpočtu až v lednu 2011. Došlo tak k posunutí začátku přípravy celé akce, takže nyní je těžké předvídat termín jejího dokončení. Projektant odhadl celkovou dobu realizace na 290 dní. Reálnost tohoto odhadu bude potvrzena nebo vyvrácena až po vybrání konkrétního zhotovitele. Snahou vedení města ve spolupráci s Jihočeským krajem a s vybraným zhotovitelem akce bude její dokončení v co nejkratší době, ovšem při dodržování všech technologických postupů.

19.04.2011
autor: Jan Bartošek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus