dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačické barokní dny již pojedenácté!

Dačické barokní dny - foto z roku 2010

Prostřednictvím hudby i slova opět zavítáme do doby barokní. Uslyšíte hudbu světskou i duchovní a nabídneme i jednu skutečnou specialitu – malou komickou operu!

Festival začneme ve čtvrtek 18. srpna 2011 v kostele sv. Vavřince koncertem studentů pražské konzervatoře a souboru Concerto Aventino pod vedením Jakuba Kydlíčka. V programu s názvem „Zephyris flautibus“ zazní hudba období renesance a baroka pro zobcové flétny a smyčcové nástroje.

Ve státním zámku v Dačicích v pátek 19. srpna zazní pod taktovkou J. Kydlíčka, který je profesorem konzervatoře v Plzni a Praze, komická opera „Livietta e Tracollo“ Giovanniho Pergolesiho pro dva zpěváky, dva herce a malý komorní orchestr. Letošní barokní dny nebudou mít na programu nějaké speciální představení barokního slova, ale návštěvníci akcí o kouzlo barokní řeči nepřijdou, protože součástí každého úvodu ke koncertům či opeře bude krátké představení textu Bohuslava Balbína „Satira na Bernarda Ignáce z Martinic“ z roku 1672.

Kdo ještě nenavštívil krásné prostory bývalé sladovny v areálu firmy Pokorný, může tak učinit v sobotu 20. srpna 2011 a vyslechnout si tóny barokního violoncella a cembala. Zazní virtuózní hudba J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a dalších, v provedení brněnských hudebníků Jana Škrdlíka a Kateřiny Bílkové Mašové, která zahraje na třímanuálovou kopii cembala z roku 1726 italského stavitele Gregoriho. Vchod do sálu bude tentokrát již z Krajířovy ulice přes nově zrekonstruovanou vstupní bránu.

Závěr festivalu bude patřit duchovní hudbě z kroměřížského archivu, který patří k největší pokladnici kompozic 17. století v evropském měřítku. Capella Ornamentata, jejímž uměleckým vedoucím je Richard Šeda, bude v programu s názvem „Ad Matem venite“ vystupovat v obsazení soprán, cink, barokní housle, viola da gamba, barokní violoncello a varhanní positiv. Na koncert se tentokrát můžete vydat v neděli 21. srpna 2011 do poutního kostela Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Během festivalu budou před i po koncertech probíhat krátká improvizovaná vystoupení žáků ZUŠ Dačice. Začátky všech koncertů budou v 19:30. Vstupné činí 60,- Kč a děti mají vstup zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že přineseme již pojedenácté do Dačic a okolí krásné kulturní zážitky.

21.06.2011
autor: Richard Šeda komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus