dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Už je načase něco s tím dělat

Palackého náměstí v Dačicích

S čím? S dopravní situací na dolní křižovatce na Palackého náměstí v Dačicích. Dovoluji si předložit k diskuzi několik návrhů řešení.

Již dlouhou dobu se o tomto problému mluví, hledají se důvody, proč jednotlivá řešení nelze provést, situace se stále zhoršuje a řidiči projíždějící křižovatkou jsou neustále otrávenější. Nejsem dopravním expertem, chci se však podívat na problém tzv.  selským rozumem.

Aby se problém vyřešil "sám" postavením obchvatu města, je sice možné, ale reálné ve velmi vzdálené budoucnosti. Proto je nutné k řešení přistoupit co nejdříve. Určitě by k částečnému zlepšení průjezdnosti křižovatky  přispělo jednoduché opatření – umístění značky zákaz odbočení vlevo při jízdě z kopce ve směru od Jindřichova Hradce. Zásadnějším řešením by bylo instalování světelné signalizace - semaforů, ale myslím si, že ani to není nejlepší řešení. Argument, že řidiči přijíždějící ve směru od J. Hradce by nebyli schopni před světelnou křižovatkou zastavit, neplatí, poněvadž před chodci na přechodu musí řidič zastavit vždy a i v Dačicích máme u hotelu Stadion křižovatku se značkou "stůj, dej přednost v jízdě", kde je sklon vozovky daleko větší. Též finanční náklady na vybudování i následný provoz světelné signalizace jsou poměrně značné.

Proto ze všech diskutovaných řešení se mi jeví jako nejvhodnější kruhový objezd. A to buď objezd celého náměstí nebo částečný objezd náměstí vybudováním objízdné spojky např. pod parkem. Úplně nejvhodnější se mi jeví zřízení klasického kruhového objezdu v dolní části náměstí. Je to elegantní řešení používané stále častěji nejen v našem okolí, ale především  v zahraničí. I když má určitě také své nevýhody, jeho přednosti jsou nesporné. Provoz zde probíhá poměrně  klidně a plynule, dá se říci, že řidiči přijíždějící do křižovatky z kteréhokoliv směru mohou projíždět křižovatkou současně. Často používaný argument, že na kruhový objezd není dost místa, zde určitě neplatí, poněvadž kde jinde je tolik místa jako na našem náměstí. Zcela jistě by se muselo obětovat několik parkovacích míst, ale  pro podstatné zvýšení průjezdnosti, zklidnění dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti je to cena velice přijatelná. Nezanedbatelnou  předností kruhového objezdu je také to, že ke svému provozu nepotřebuje žádnou údržbu a nemá žádné  provozní náklady jako např. světelná křižovatka.  Vhodně upravený střední prostor lze velmi dobře využít k umístění některého typického dačického symbolu k propagaci našeho města. 

Situace, které prožíváme na dolní křižovatce Palackého náměstí několikrát během každého pracovního dne, volají po rychlé realizaci optimálního řešení.

28.06.2011
autor: Jaroslav Pokorný komentáře: zobrazit (3)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus