yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zpráva o 7. zasedání zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Ve středu 22. června 2011 se dačičtí zastupitelé dostavili v počtu 18 (omluveni byli Dr. Fabešová, Dr. Blaha a pan Marek) ke svému sedmému zasedání v aktuálním volebním období. Navržený program obsahoval 18 bodů, mezi nimiž svým významem vyčníval Závěrečný účet města Dačic za rok 2010.

Již schvalování programu dávalo tušit, že se průběh jednání bude odehrávat podle v Dačicích již osvědčeného receptu – nejprve rozpálení kotle a přehřátí atmosféry dvěma opozičními zástupci a poté trvalé udržování ohně libovolnými prostředky.

Nejdříve totiž navrhl Dr. Fabeš do programu zařadit bod odvolání místostarosty Ing. Bartoška z funkce. Zdůvodňoval to údajnou zištnou změnou trvalého bydliště do Dačic. Je celkem příznačné, že u tohoto nynějšího zástupce za ČSSD, který „nezištně“ vystřídal po roce 1989 již několik politických seskupení, nehraje žádnou pozitivní roli, zda se Ing. Bartošek ve funkci zatím dobře uvedl, že má zájem o komunikaci s občany i opozicí, že se snaží pracovat tak, aby z jeho práce mělo město maximální prospěch.

Lubomír Kloiber navrhl projednat postup městské policie v souvislosti se smrtí jisté paní, ke které došlo před několika měsíci. Pan Kloiber si myslí, že městští strážníci nepostupovali správně a mohli smrti paní zabránit vylomením dveří jejího bytu. Celý případ šetřila Policie ČR a státní zástupkyně dospěla k závěru, že ze strany dačické městské policie nedošlo k žádnému pochybení.

Zastupitelé nakonec oba návrhy na doplnění programu odmítli a schválili jej v navržené podobě.

Delší diskuze se tentokrát vedla i ke zdánlivě bezproblémovým bodům, jakými byly například prodeje bytů z majetku města. Překvapivé to bylo především u případu, kdy měli zastupitelé schválit prodej stávajícímu nájemci dle zásad, které samo zastupitelstvo přijalo na svém druhém zasedání. Podle mého názoru to nesvědčí o příliš pečlivé přípravě některých z nich...

U závěrečného účtu města padaly dotazy na výši platů úředníků, hospodaření koupaliště a také připomínky k výběrovému řízení na opravu školní budovy v Komenského ulici. Vzhledem k tomu, že audit hospodaření města, který prováděl krajský úřad, skončil s výsledkem bez závad, zapochyboval pan Kloiber o kvalitě práce krajských pracovníků. Nakonec však byl závěrečný účet schválen.

Městské zastupitelstvo schválilo příspěvek Domovince ve výši 300 tis. Kč. Problémem, který je potřeba aktuálně vyřešit, jsou prostory, ve kterých by mohla tato instituce nadále poskytovat všechny své služby. Není tajemstvím, že krajská Nemocnice Dačice a.s. chce vzhledem k nevyhovujícím podmínkám současné působiště Domovinky uzavřít.

Zastupitelé diskutovali také o zprávě kontrolního výboru, který prováděl mimo jiné kontrolu využití městských prostředků u provozovatele kina, kterým je Spolek pro vybudování a udržování katolického domu. Kontrolní výbor se dohodl na doporučení, aby město za stávajících podmínek kino nepodporovalo a aby hledalo nějaké náhradní řešení.

V diskuzi přednesl místostarosta Bartošek zprávu o pokračujících přípravách rekonstrukce Kapetovy a Strojírenské ulice. Seznámil přítomné s tím, že je již vybrána firma pro stavební dozor a že byly zahájeny přípravné práce pro předání staveniště. Uvedl, že objízdné trasy pro osobní automobily povedou v jedné etapě přes čtvrť Za Lávkami a v další etapě okolo vlakového nádraží, že by silnice měla být do zimy v provozuschopném stavu a že k úplnému dokončení stavby by mělo dojít v jarních měsících příštího roku. Navrhl také, aby zastupitelstvo svým usnesením požádalo kraj o darování kamenných kostek, které v současné době tvoří povrch krajské komunikace. Zastupitelé na závěr svého jednání takové usnesení jednomyslně přijali.

29.06.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (2)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus