dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Josef Příhoda po pětapadesáti letech v názvu dačických ulic

Josef Příhoda

Připomínka významného starosty

Po více než padesáti letech se v Dačicích v názvu jedné ulice na Nivách objevilo jméno Josefa Příhody. Nebudu patrně daleko od pravdy, když budu konstatovat, že toto jméno současníkům už mnoho neřekne. A přesto jde o zcela mimořádnou a důležitou osobnost dačických dějin.

Josef Příhoda, kavárník a komunální politik, se narodil 5. března 1854 v Polici (okres Třebíč) a pocházel z rodiny kavárníka a majitele realit. V Dačicích převzal rodinnou kavárnu a byl dlouhodobě aktivní v obecní politice. Poprvé zastával úřad starosty města Dačic v letech 1883–1886. S jeho jménem jsou však především spjaty dějiny města Dačic v období 1892–1919, kdy stál jako starosta v jeho čele nepřetržitě po celých 27 let. Byl členem většiny zdejších českých spolků, v nichž zastával čestné funkce. Vedení města nebral nijak formálně. Prosazoval zavedení železnice, která byla do Dačic přivedena v roce 1902, byl aktivní v otázce postavení okresní nemocnice ve městě.

Velkou pozornost věnoval také rozvoji českého školství – za jeho starostenství dochází v Dačicích ke skutečnému rozmachu v této oblasti. Ať již šlo o vznik měšťanské školy nebo její stavební rozšíření, jakož i rozšíření o dívčí třídy. V říjnu 1918 se stal předsedou dačického Národního výboru, který převzal jménem nového státu vedení města. Když se bezprostředně po roce 1918 snažila Telč o získání statutu okresního města, byl to právě Josef Příhoda, který úspěšně apeloval na nejvyšší státní místa za zachování okresu v Dačicích. Po obecních volbách roku 1919 byl i přes neúspěch měšťanských stran zvolen prvním náměstkem starosty města. Politicky patřil k národním demokratům.

Zemřel 30. prosince 1919 a většinu svého majetku odkázal jako bezdětný městu Dačice – z peněz tzv. Příhodovy nadace byla později podpořena stavba nemocnice i finanční sanace válečného zadlužení zdejší Mariánské opatrovny. V roce 1931 byla na budově nově postaveného chudobince odhalena Příhodova pamětní deska a v roce 1933 bylo po něm pojmenováno náměstí za farním kostelem, které bylo ovšem v roce 1955 nazváno náměstím Vokáčovým. Stejně tak zmizela během let i pamětní deska.

Současné pojmenování ulice na Nivách ulicí Příhodovou je splacením dluhu této osobnosti. Nezbývá než si položit otázku, zda by se do města neměla vrátit také pamětní deska k poctě tohoto významného starosty.

04.10.2011
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus