dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

U Třech Křížů

Tři kříže - výřez z veduty města

Nová dačická ulice

Další ze staronových místních jmen v Dačicích, které se opět navrátilo na mapu města, je název ulice „U Třech Křížů“.

Jedná se o pojmenování podle lokality nad bývalým františkánským klášterem. Tři kříže byly umístěny na kopci nad klášterem a tvořily tak prostor zdejší „kalvárie“. Jsou vyobrazeny již na vedutách města z 18. století a neodlučně patřily ke zdejšímu náboženskému životu. Pravidelně se k nim chodilo na Velký pátek s procesím a probíhala zde pobožnost Křížové cesty. Po roce 1945, resp. 1948 však místo postupně chátralo. Klášter byl zrušen v roce 1950 v rámci celorepublikové akce a ustaly tak i tradiční pobožnosti v jeho blízkosti. Prostor „Tří křížů“ byl pro Dačice významný také z dalšího důvodu, neboť se odtud v minulosti při slavnostních příležitostech, jako byla např. slavnost Božího těla v roce 1901, střílelo z děla. I tato tradice během 20. století zmizela.

Je dobrou zprávou, že se název „U Třech Křížů“ opět vrátil na mapu Dačic. Nezbývá než si přát, aby došlo i k rehabilitaci tohoto celého prostoru nad městem.

19.10.2011
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus