dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Toužínská ulice

Toužín

Nová dačická ulice

Jedna z ulic v nové sídelní čtvrti Na Nivách nese název odvozený od blízké vesnice Toužín - Toužínská. Původ jména pochází dle Tirayovy vlastivědy od staročeského jména „Túha“, tedy touha. Známe i podobné názvy obcí jako Tužín, Toužetín, Tužice…

Obec Toužín je zmíněna již v roce 1398 a již tehdy souvisí s dačickým statkem. V rámci historických pramenů se traduje, že po třicetileté válce byla částečně poněmčena, ale do roku 1848 byli již všichni obyvatelé česky hovořící. Na přelomu 19. a 20. století je zde zmíněno devatenáct domů a celkem sto obyvatel, vesměs české národnosti a katolického vyznání. Již tehdy patřila obec Toužín k městu Dačice, byla k němu také „přifařena a přiškolena“.

Jako nejvýznamnější rodák se zmiňuje spisovatel Matěj Mikšíček, který se narodil v roce 1815 a aktivně se účastnil např. revoluce 1848. Působil od roku 1852 jako úředník severní dráhy a své spisovatelské úsilí věnoval především sbírkám pohádek a pověstí. Zemřel v roce 1892 v Brně.

30.11.2011
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus