yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Co přináší městu užitek?

Dačice

Všechny aktivity města se určitě nedají posuzovat jen penězi. Je správné, když radnice podporuje činnost kulturních, sportovních či zájmových uskupení ve městě. Velké uznání a poděkování patří všem, kdo se o tuto činnost starají a pomáhají ji zajišťovat většinou zdarma a na úkor svého volného času. Aby mohlo město tyto nevýdělečné činnosti finančně podporovat, musí na ně získat dostatek zdrojů.

Důležitým úkolem zástupců občanů zvolených do samosprávy města je hospodařit co nejefektivněji s příjmy, které město má. Každé rozhodnutí by mělo být dobře zváženo z hlediska finančních nároků jak investičních tak budoucích provozních nákladů a na druhé straně z hlediska ekonomického přínosu pro obyvatele.

Dovoluji si (trochu netradičně) popsat a porovnat finanční efekt, který přináší městu jako celku dva obory. Je dobré, jestliže město podporuje turistický ruch, poněvadž z toho mají užitek firmy, které poskytují služby turistům (ubytování, stravování, obchody a další služby). Lze předpokládat, že turista během jednoho dne pobytu utratí cca 2000 Kč, které získají dačické firmy podnikající v sektoru cestovního ruchu.

Naproti tomu firmy, které vyrábějí výrobky a prodávají je v České republice nebo exportují, fakturují za každou hodinu práce svého zaměstnance cca 2 000 Kč (údaj platí pro TRW, vypočetl jsem ho z volně dostupného zdroje na internetu). Zjednodušeně lze říci, že každé pracovní místo ve výrobních firmách přináší do Dačic 16 000 Kč denně. Samozřejmě, že v této částce jsou náklady na materiál, subdodávky, energie a další náklady. Nemalou část hodnoty výrobků však tvoří mzdové náklady, které dostanou zaměstnanci vyplatit a také je především v Dačicích utratí za zboží v obchodech a za poskytnuté služby.

Z uvedeného je jasně vidět že každé pracovní místo má pro město Dačice nesrovnatelně větší význam než pobyt turistů. Myslím si, že podpora turistického ruchu je správná, ale odpovídajícím způsobem by se měla podporovat činnost firem, které v Dačicích pracovní místa mají a o vzniku nových pracovních míst uvažují. V žádném případě nechci říci, že by město mělo firmám poskytovat nějaké peněžité příspěvky, taková určitě úloha města není. Město spolu s dalšími úřady by mělo mít zájem o to, aby všichni noví zaměstnanci měli kde postavit domek nebo se měli možnost bezproblémově dopravit do zaměstnání (chodníky, silnice, plynulá a bezpečná doprava, parkování …)

Jinak řečeno, jestliže například v TRW navýší výrobu a zaměstnají 10 nových zaměstnanců, kteří si budou chtít a hlavně mít možnost postavit v Dačicích rodinný domek, mzdy vyplácené novým pracovníkům se přes stavbu domků dostanou k drobným dodavatelským firmám, které poskytují práce a materiály. Dalším velmi důležitým přínosem pro Dačice bude i to, že tito zaměstnanci budou ve městě žít trvale a tím se velký podíl v budoucnu vydělaných peněz dostane do příjmu obchodníků a poskytovatelů nejrůznějších služeb (mimo jiné i k organizátorům kulturních, sportovních a zájmových činností). Jestliže tito zaměstnanci budou v Dačicích trvale bydlet, posílí oni a jejich rodinní příslušníci i dačické školství a zdravotnictví. Všechny tyto instituce včetně městského rozpočtu mají příjem závislý od počtu občanů – klientů.

Výdaje vynakládané v cestovním ruchu na přilákání turistů do našeho města je nutné každoročně opakovat, zatímco pomoc k vytvoření každého nového pracovního místa ve výrobě je jednorázová a přináší každoročně nesrovnatelně vyšší užitek pro všechny obyvatele.

Závěrem si dovolím podpořit svůj pohled na městské hospodaření dvěma srovnáními. Hospodaření v malém - každá zodpovědná rodina musí dávat a také  dává podstatně větší význam finančnímu zajištění svého života než svým zálibám, mezi kterými může být i turistika. Hospodaření ve velkém – stát, který založil své hospodářství na turistice jako například Řecko, má v současnosti velké problémy a velice nejistý výhled do budoucnosti, zatímco  například Německo, jehož hospodářství je postaveno především na výrobě kvalitního zboží,  se dokáže se svými problémy vyrovnat mnohem snáz.

19.03.2012
autor: Jaroslav Pokorný komentáře: zobrazit (7)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus