dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

16. zasedání zastupitelstva města 12. 12. 2012

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

K jednání městského zastupitelstva, které začalo v 18:15, se tentokrát sešlo 18 zastupitelů z 21. Chyběli MUDr. Ctibor Blaha, MVDr. Ludvík Fabeš a Lubomír Kloiber. V úvodu jednání složil slib nový zastupitel pan Antonín Procházka za volební stranu ČSSD, který nahradil MUDr. Ladislavu Fabešovou (rezignovala na svůj mandát). Následně došlo ke schvalování programu, do nějž zastupitel Pavel Antonů navrhl zařadit volbu člena rady města na uvolněné místo po odstoupení Ing. Jiřího Urbánka z funkce radního. Tento návrh neprošel a program byl schválen v původním rozsahu.

Dalším zajímavým bodem byla volba člena kontrolního výboru. Jediný návrh padl od zastupitelů za KDU – ČSL a to na Petra Nováčka z Chlumce. Po tajné volbě získal p. Nováček 17 hlasů z 18.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za svoz odpadu. Oproti roku 2012, kdy poplatek na osobu činil 500 korun, se tento poplatek pro rok 2013 zvyšuje na 570 korun.

Nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet města na rok 2013. Zastupitelstvo schválilo rozpočet se schodkem zhruba 21 mil. korun. V rozpočtu jsou větší investiční akce, jako přístavba domu s pečovatelskou službou, vytvoření sítí v lokalitě za zemědělskou školou a také oprava Palackého náměstí.

Zastupitelstvo též schválilo dva granty, a to 60 tis. korun na prevenci zneužívání návykových látek a 600 tis. korun na poskytování pečovatelské služby v roce 2013.

Jednání tentokrát probíhalo ve velmi klidné atmosféře. Všechny body byly schváleny a krátce po 22. hodině pan starosta zastupitelstvo ukončil.

14.12.2012
autor: Vít Svoboda komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus