dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

18. zasedání zastupitelstva města 24. 4. 2013

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Krátce po 18. hodině zahájil starosta města Ing. Štěpán (ODS) 18. zasedání zastupitelstva města. Přítomno bylo 17 zastupitelů,. omluveni byli čtyři - Bastl, MUDr. Blaha, Procházka, Ing. Urbánek.

Po volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu přišlo na řadu schválení programu. Tentokrát k navrženému programu z přítomných zastupitelů neměl nikdo žádné připomínky, proto byl hladce schválen. Starosta přítomné upozornil, že pokud jednání neskončí do 22 hodin, navrhne pokračování na druhý den.

Zastupitelstvo schválilo v rozpočtovém opatření pro letošní rok úsporu 305 tisíc korun díky úspěšnému refinancování úvěru na dačické koupaliště.

Již k tradičním přednesům patří poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, tentokrát byla schválena částka 726 tisíc korun pro devět žadatelů.

Schválena byla též částka 33 tisíc korun jako příspěvek města na regeneraci městské památkové zóny. Ze státních peněz se rozdělilo 495 tisíckorun a na financování se musí podílet i vlastník nemovitosti. Určená komise doporučila tři akce, a to kapli sv. Rocha na starém hřbitově, čelní fasádu starého zámku a litinový kříž u řeky Dyje.

Zastupitelstvo města dále schválilo záměr společné akce s Jihočeským krajem na rekonstrukci ulic od farního kostela sv. Vavřince směrem na Kostelní Vydří. Ulice jsou v nevyhovujícím stavu a rekonstrukce opravdu potřebují.

Na zastupitelstvu se znovu projednal a schválil grant volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2013 – 2015. V rozpočtu města bylo počítáno s částkou 1,03 milionu korun. Do grantu poslalo přihlášku devět organizací pracujících s dětmi a mládeží a přihlásilo celkem 596 dětí. Poskytnutá částka pro rok 2013 bude 1800 korun na jedno dítě. Dále byla schválena půjčka 400 tisíc korun TJ Centropen na opravu drah v kuželně. Posledním bodem byla diskuze. Ta se dost protáhla a proto místostarosta Ing. Bartošek (KDU-ČSL) navrhl hlasovat o jejím ukončení. Návrh byl přijat a zasedání kolem 22. hodiny skončilo.

30.04.2013
autor: Vít Svoboda komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus