dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

20. zasedání zastupitelstva města 11. 9. 2013

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Zasedání zastupitelstva začalo tradičně v 18 hodin. V té chvíli bylo přítomno 16 zastupitelů. Omluveni byli pouze zastupitelé Bastl a Blaha. V 18:05 dorazil zastupitel Stejskal a v 18:15 zastupitel Kloiber. Zastupitel Procházka nepřišel vůbec.

Po tradičních záležitostech, jakými jsou volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zastupitelstvo schválilo i program., Tentokrát bez připomínek a dalších návrhů, což nebývá úplně obvyklé.

Při projednávání dalších bodů (jednalo se hlavně o různé koupě a prodeje pozemků) to v sále vypadalo, jako kdyby chybělo zastupitelů mnohem víc. I tradiční řečníci byli tentokrát zticha.

Zastupitelstvo schválilo dále dražební řád, což městu umožňuje prodávat svůj movitý i nemovitý majetek v klasické dražbě.

Netradiční klid v jednacím sále vydržel až do bodu 14, kterým bylo poskytnutí příspěvku na provoz Domovinky. Tento bod byl na posledním zastupitelstvu odložen pro nedostatek informací. Vše bylo tedy vysvětleno, ale zastupitel Kloiber měl s příspěvkem takový problém, že oznámil podání trestního oznámení (bylo by to už několikáté) v případě, že bude podpora Domovince schválena. Při projednávání tohoto bodu zastupitel Kloiber několikrát porušil jednací řád a starosta musel jednání přerušit. Při hlasování byl pouze zastupitel Kloiber proti a zastupitel Fabeš se zdržel.

Dalším bodem byla zpráva o uplatňování územního plánu. Ještě než došlo ke hlasování, zastupitelé Fabeš a Kloiber bez udání vážného důvodu zastupitelstvo opustili. Podle jednacího řádu jsou však zastupitelé povinni účastnit se zasedání zastupitelstva...

Zastupitelstvo vzalo se souhlasem na vědomí usnesení rady, ve kterém rada nesouhlasí s navrženou optimalizací středních škol v podobě sloučení Gymnázia a SŠTO.

Posledním bodem zastupitelstva bývá diskuse. Po zkušenostech z jiných jednání to není ani moc o výměně názorů, ale o urážkách a osobních útocích. Tentokrát ovšem vše proběhlo v klidu, všichni se zeptali, na co chtěli a o půl deváté starosta zasedání ukončil. Následoval pouze potlesk.

Chci věřit, že na dačickém zastupitelstvu začíná vítězit zdravý rozum.

20.09.2013
autor: Vít Svoboda komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus