dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Stavba kostela sv. Antonína Paduánského

Dačický klášter

(O dačickém klášteru IV.)

Františkáni se do budovy nového kláštera v Dačicích nastěhovali v roce 1664. Postavením budovy kláštera a jejím osídlením františkány nebyl ovšem záměr Matěje Jiřího Kapety naplněn. Bylo třeba ještě postavit kostel. Trvalo celých 8 let, než byly vytvořeny podmínky ke stavbě kostela. 28. srpna 1672 položil opat kláštera z Nové Říše Matouš Sebasteus základní kámen nového kostela.

Matěj Jiří Kapeta, který měl na vybudování kláštera největší zásluhy, se však této chvíle již nedožil. Zemřel 14. dubna 1672 ve stáří přibližně 75 let.

Výstavba kostela trvala 5 let, od roku 1672 do roku 1677. 3. října 1677 byly v kostele zahájeny pravidelné bohoslužby.

Jak velký kostel naši předci postavili? Vnitřní rozměry kostela jsou následující: délka 38 m, šířka přední části, nazývané presbytář nebo kněžiště, je necelých 8 metrů, šířka hlavní lodi je 13 metrů, šířka celého kostela je 18 metrů, výška presbytáře je 12,45 metrů, výška hlavní lodi je 13,75 metrů.

Od roku 1677 kostel sloužil k bohoslužbám. Stavba jistě byla dokončena, je třeba si však uvědomit, že v kostele nebyl ani hlavní oltář, ani vedlejší oltáře, ani kazatelna, ani varhany.

Pod kostelem byly postaveny tři krypty, jedna z nich byla určena k pohřbívání františkánů, druhá pro vrchnost a třetí k pohřbívání měšťanů.

V katolické církvi jsou kostely po dokončení stavby podle biblického vzoru svěceny. To, že náš kostel již sloužil k bohoslužbám, ale zdaleka nebyl dokončen, se pravděpodobně promítlo v tom, že teprve 6. července 1729 kostel vysvětil biskup ze Seckau v Rakousku Jakob Ernst von Liechtenstein.

Patronem kostela v katolické církvi bývá buď světec nebo tajemství víry. Nepřekvapuje, že františkáni si za patrona nového kostela vybrali svatého Antonína Paduánského. Tento svatý je uctíván po celém světě. Mnoho umělců si jej nebo epizody z jeho života vybralo za náměty svých děl.

Svatý Antonín se narodil v portugalském Lisabonu 15. srpna 1195 a zemřel 13. června 1231 v italské Padově. Jeho život byl krátký, trval jen 36 let, byl však bohatý na dramatické události. Mladý Portugalec Fernando (jak se od křtu nazýval) nejprve vstoupil do řádu augustiniánů v Lisabonu, kde získal hluboké znalosti Bible. Později přešel do kláštera v Coimbře, kde získal teologické znalosti. Hluboce jej ovlivnila účast na pohřbu františkánských misionářů, kteří zemřeli násilnou smrtí v Maroku. Chtěl se stát také misionářem, proto odešel z řádu augustiniánů a vstoupil k františkánům.

Z Fernanda se stává Antonín. Jeho přání se vyplnilo a Antonín odjel do Afriky jako misionář. V Africe onemocněl, několik měsíců se léčil a pak byl poslán zpět do Evropy. Po ztroskotání lodi se ocitl na Sicílii. Itálie se mu stala druhou domovinou. Ve Forli přijal kněžské svěcení. Jeho představení rozpoznali jeho výmluvnost a nadání pro kazatelství. Po studiu kázal s velkými úspěchy nejen v Itálii, ale i v dalších evropských zemích. Ve svých kázáních kritizoval zlořády tehdejšího života, a nezastavil se před nikým, ani před šlechtou.

04.10.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus