dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Tři králové v DPS a v nemocnici

Koledníci v dačické nemocnici - foto: Marie Šedová

Rok uplynul jako voda a koledníčci znovu přinesli radostnou zvěst o narození Ježíše v Betlémě. S tradiční písní My tři králové jdeme k Vám, za doprovodu flétny a zpěvu je hřálo pomyšlení, že sbírka pomůže těm, co mají nouzi. A to není málo. Proti tomu je nepřijetí či zavřené dveře úplná nicotnost. Ale to se nám nestalo.

Koledníci v domu s pečovatelskou službou - foto: Marie ŠedováV DPS nás v sobotu čekali a  mile přivítali. Nejen, že přispěli do kasičky, ale odměnili nás i dobrotami do košíčků. Paní Habrová s námi obešla všechny byty a paní Tomanová krásně zpívala. Pan Vlček nás také celé odpoledne doprovázel zpěvem. A co zná slok!

Ve čtvrtek 9. 1. se naše skupinka  (v jiném obsazení) vydala - již třetím rokem - do nemocnice. Tam se trochu bojíme, ale díky vlídnosti personálu jsme ztratili trému. Poslední obavy se rozplynuly s tím, že jdeme přinést radost i poselství tam, kde je i bolest... Obešli jsme obě lůžkové části v prvním i druhém poschodí hlavní budovy. Někteří pacienti za námi vyšli i na chodbu. Děkujeme jim i zaměstnancům nemocnice za štědrost.

Děkujeme srdečně všem dárcům za podanou pomocnou ruku pro potřebné.

Koledníci:
Barbora Šedová - zpěv
Lena Marie Koch - zpěv (v DPS)
Alžběta Šedová - doprovod na flétnu
Adélka Stehlíková - zpěv (v nemocnici)
Za farní charitu - M. Šedová, dobrovolnice

17.01.2014
autor: Marie Šedová komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus