dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Noc kostelů 23. května 2014 v Dačicích

Noc kostelů 2014 - kostel sv. Antonína Paduánského - foto: Vojtěch Lojka

Letošní noc kostelů v Dačicích se uskutečnila na třech místech. V zámecké kapli státního zámku, v kapli sv. Rocha na starém hřbitově a v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.

Celý program začal v šest hodin mší svatou v zámecké kapli slouženou páterem Jaroslavem Pezlarem a pokračoval přednáškou kastelána zámku Mgr. Jana Mikeše. Programu se zúčastnila zhruba dvacítka zájemců.

Hlavní program večera byl určen pro klášterní kostel sv. A. Paduánského. Organizátory programu byli manželé Miloš a Marcela Stejskalovi a patří jim veliké poděkování za přípravu, která nebyla vůbec jednoduchá. Program začal v sedm hodin úvodním slovem Miloše Stejskala, jenž uvedl hlavní motto letošní noci kostelů: "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." S podtitulem „Aby mnozí objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je oddělen den od noci.“

Na začátku bylo v kostele málo návštěvníků, ale postupem času se kostel začal naplňovat a napočítali jsme zhruba stovku lidí. Po úvodním slově zazpívala schola od sv. Antonína a program pokračoval hlavním bodem setkání a to přednáškou doc. Michala Stehlíka na téma situace na Dačicku v letech 1945-60 a represe proti církvi v 50. letech. Přednáška plná historických faktů o násilném ukončování činnosti klášterů i jednotlivých kněží a o komunistické moci snažící se o vytěsnění křesťanského smýšlení ze života lidí. Bohužel s následky působení tohoto zla se stále setkáváme.

Po přednášce doc. Stehlíka následoval krátký varhanní koncert v podání dačického varhaníka Josefa Hofbauera a jeho žáků ze ZUŠ v Moravských Budějovicích, krátký program sester karmelitek, krásnou duchovní hudbou pěveckého sboru Kvítek pod vedením Anežky Hergesselové a velmi zajímavou přednáškou Ing. Jana Jelínka o historii kostela sv. A. Paduánského. Duchovní část ukončila barokní hudba zobcových fléten žáků R. Šedy ze ZUŠ Dačice. Na závěr byla návštěvníkům umožněna prohlídka kůru a kostela a samotný večer byl pak ukončen modlitbou breviáře v boční kapli.

V kapli sv. Rocha na starém hřbitově se po osmé hodině sešla asi třicítka lidí a za osvětlení svíček si vyslechli přednášku dr. Bisové na téma vývoj a historie starého hřbitova, na kterou navázala přednáška karmelitána P. Gorazda Cetkovského o historii pohřbívání v českých zemích a o hrobech rodiny Dalbergů na starém hřbitově. O krásný hudební doprovod se postaralo akordeonové kvarteto pod vedením Evy Novákové ze ZUŠ Dačice.

Podle mého názoru se celá noc kostelů v Dačicích vydařila. Program byl rozmanitý a oslovil velký okruh návštěvníků. Oproti loňskému roku navštívilo klášterní kostel méně lidí, což je určitě škoda, ale na kvalitu programu to nemělo žádný vliv. Je nutné poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o hladký průběh celé akce.

obrázek - Noc kostelů 2014 - kostel sv. Antonína Paduánského

obrázek - Noc kostelů 2014 - kaple st. zámku v Dačicích

obrázek - Noc kostelů 2014 - hřbitovní kaple sv. Rocha

31.05.2014
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus