dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Slovo lídra kandidátky KDU-ČSL

KDU-ČSL v Dačicích

V době, kdy píši tyto řádky jsou již známi kandidáti, kteří se budou v komunálních volbách ucházet o Vaše hlasy. Současné volby jsou jiné v počtu volebních stran, který je nejvyšší v novodobé historii města. Na druhou stranu je již tradicí, že jednou z volebních stran je i KDU-ČSL. Když se podíváte do historie zjistíte, že právě KDU-ČSL je jedním z nejstabilnějších politických uskupení v Dačicích a že kromě toho, že je tradiční stranou, je pořád schopna přicházet s novými myšlenkami.

Naše volební heslo Všichni vědí co, my víme i jak, vystihuje nejenom složení kandidátky, ale i volební program KDU-ČSL pro Dačice. Na naší kandidátce najdete prodavačku i očního lékaře, nástrojaře i ředitele firmy, živnostníky i zástupce občanského sdružení, programátora CNC i zahradnici, úředníky i politiky. Právě lidé s různými profesemi, kteří se podíleli na tvorbě volebního programu a kteří se chtějí podílet na rozkvětu našeho města zaručují, že chceme pro obyvatele Dačic a místních částí zajistit co nejlepší život. Na naší kandidátce najdete jak seniory, tak mladé lidi čímž jsme dosáhli propojení životní moudrosti s elánem mládí. Najdete u nás zástupce mužů i žen, proto není náš pohled na svět a jeho problémy pouze jednostranný, ale vidíme jej očima obou pohlaví. To vše zajišťuje, že náš volební program nevznikal někde v kanceláři, ale je pevně spojený se všedním životem a zohledňuje nejrůznější pohledy na dění ve městě. V naší práci se chceme zaměřit na mládež, rodiny, seniory, podnikání a bezpečnost ve městě. Chceme podporovat místní spolky a rozvíjet místní části. Chceme zlepšit dopravní spojení, které je důležité pro rozvoj průmyslu v Dačicích i pro turistický ruch. Budeme s Vámi vést věcnou diskuzi při zachování respektu k odlišným názorům.

K tvrzení, že víme jak, nás opravňují zkušenosti, které mají naši kandidáti za sebou, ať už jsou to zkušenosti s prací ve veřejné správě, s politikou, s řízením podniku, s výchovou dětí nebo s podnikáním. Naše zkušenosti nás dovedly k pokoře a k tomu, abychom stavěli veřejné blaho nad osobní prospěch. Věřím, že vše, co jsem v předchozích řádcích zmínil, mluví pro naše kandidáty, kteří chtějí pracovat ve prospěch Vás, občanů Dačic a místních částí. Snad Vás o tom přesvědčí i příspěvky na tomto serveru a osobní setkání s našimi kandidáty.

Ve dnech 10. a 11. října se pro Vás otevírá možnost ovlivnit život ve městě na další čtyři roky. Nenechte si tuto možnost ujít a volte toho, kdo má podle Vás nejlepší předpoklady k tomu, aby se nám všem žilo v Dačicích i v místních částech co nejlépe. Já jsem přesvědčen, že naši kandidáti, náš program a naše zkušenosti jsou zárukou stále se zlepšujícího života pro všechny občany Dačic.

Těšíme se na práci pro Vás a naše město.

09.09.2014
autor: Karel Macků komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus