dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Budoucnost dačického školství

MŠ a ZŠ v Bratrské ulici

Rozvoj dačického školství by neměl být pouze formálním heslem. Musí být následně naplňován konkrétními kroky.

Město Dačice prošlo v oblasti školství minimálně za poslední dvě desetiletí mnoha bouřlivými změnami. Bezpochyby se zvýšila šance na kvalitnější středoškolské vzdělání, základní školy prošly opravdovou kvalitativní proměnou a Dačice si zachovaly charakter místa, které dbá na vzdělání. Bohužel, vývoj s sebou nese i rizika. Rozdělení pravomocí mezi obec a kraj v případě základních a středních škol může čas od času přinášet doposud neznámá rizika. Zejména v oblasti středního školství je proto nadmíru důležité zachovat i do budoucna dosavadní strukturu školství. Před časem se totiž objevily poměrně nepromyšlené krajské plány na slučování institucí – jako vždy nesené argumenty ekonomické výhodnosti. Měli bychom tyto ideje jednoznačně odmítnout a trvat na tom, že právě oblast školství není jen ekonomickým tématem. Musíme chtít zachování kvalitního a prakticky zaměřeného učňovského vzdělání, ale vedle toho i samostatnost a jasný profil dačického gymnázia. To je jednoznačný předpoklad pro kvalitní život města i do budoucna. Velkým problémem, který se projevuje díky kolísající křivce populačního vývoje, jsou místa v mateřských školách. V tomto případě musí radnice do budoucna flexibilně reagovat na reálné potřeby obyvatel a při konkrétní potřebě zajistit více míst v mateřských školách.

O školství se velmi často mluví a všichni se shodnou na tom, že je důležité. Málokdo ovšem od této obecné teze dokáže přistoupit k jasným krokům a řešením. Je nesporné, že i budoucí vývoj bude před dačickou radnici klást vážné problémy i otazníky. Jedině na základě znalostí problematiky a zároveň jasné vize je pak možné zajistit, aby se možnosti vzdělání v našem městě nezhoršovaly.

06.10.2014
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus