dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Ustavující zasedání dačického zastupitelstva 10. 11. 2014

Nový starosta Ing. Karel Macků a nový místostarosta Bc. Miloš Novák

Dačice povede koalice KDU-ČSL, hnutí Ano a ODS

Dne 10. 11. 2014 se v Dačicích uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města. Na jeho programu byly tak zásadní body jako volba starosty, místostarosty, členů rady, předsedy finančního a kontrolního výboru. Přítomno bylo všech 21 zastupitelů.

Po cca hodině jednání bylo po všech formálních bodech přistoupeno k volbě nového starosty města Dačic. Tím byl počtem 18 hlasů zvolen ing. Karel Macků z kandidátky KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že celkový počet zastupitelů je 21, jedná se o mimořádně silný mandát pro dlouholetého tajemníka města, který vedl do komunálních voleb 2014 kandidátku KDU-ČSL. Následovala volba místostarosty, kde byli navrženi Pavel Antonů za SNK-ED a Bc. Miloš Novák za hnutí ANO. Místostarostou města Dačic byl v této volbě zvolen počtem 14 hlasů Bc. Miloš Novák, druhý kandidát získal ve volbě 7 hlasů. Ve volbě rady města bylo navrženo celkem 7 kandidátů na předpokládaných 5 míst v radě města. Členy rady města byli následně zvoleni Bc. Vít Svoboda (12 hlasů) a Richard Šeda (14 hlasů) za KDU-ČSL, dále Ing. Jiří Baštář (15 hlasů) a Ing. Richard Tůma (16 hlasů) za ODS a Kateřina Bartošová za hnutí ANO (14 hlasů). Tímto hlasováním byla prakticky potvrzena koalice KDU-ČSL, hnutí ANO a ODS na dačické radnici. Je nutné ještě doplnit, že předsedou finančního výboru byl zvolen zastupitel František Tichánek za hnutí ANO a předsedou kontrolního výboru zastupitel Vlastislav Švec za stranu KSČM. Po rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva následovala ještě diskuse a interpelace, kde vystoupil např. končící místostarosta Jan Bartošek, který poděkoval všem zastupitelům minulého období za spolupráci. Zvolené vedení města spojuje mimořádnou a dlouholetou zkušenost s vedením dačických „věcí obecných“ a nové tváře dačické komunální politiky. Věřme, že toto spojení bude ku prospěchu města Dačic pro období 2014–2018.

12.11.2014
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus