dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Druhé zasedání dačického zastupitelstva 15. 12. 2014

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Jedním z hlavních bodů byl rozpočet pro rok 2015 a investice do nové obytné zóny.

V pondělí dne 15. 12. 2014 se uskutečnilo druhé jednání dačického zastupitelstva v tomto volebním období, které mělo bohatý program, především z hlediska mnoha rozhodnutí týkajících se drobných katastrálních změn. Jeho nejdůležitějším bodem byl však bezesporu rozpočet města pro rok 2015. Ten byl schválen jako schodkový ve výši 42.823,39 tis. Kč, přičemž ztráta bude hrazena z prostředků minulých let. Hlavním důvodem tohoto schodku je výrazná investice do obytné zóny Dačic (za zemědělskou školou), kde bude připraveno 34 nových parcel. Město tím dává jasně najevo, že chce podpořit rozvoj bydlení – ostatně, jde již o několik let plánovanou lokalitu.

V diskuzi o rozpočtu a následně i rozpočtovém výhledu do dalších let byly reflektovány zejména problémy financování sportu ze strany státu, což objektivně způsobuje propad ve financování sportovních aktivit. Bohužel i zde se projevuje problém, že ve chvíli výpadku dlouhodobého financování ze strany státu je snaha přenášet tyto záležitosti na obecní rozpočty. Možná místy zbytečně byla v diskusi tak trochu proti sobě kladena podpora kultury a sportu, přičemž je jasné, že podpora obou oblastí musí být pro město jednou z priorit. Dalším bodem, který byl také více diskutován, byla vyhláška o poplatcích za svoz odpadu – i ta byla následně schválena, když protinávrh na zrušení těchto poplatků jednoznačně neprošel. Mezi další důležité body patřila volba zástupců města v obchodních společnostech, což logicky souvisí s ustanovením nové rady města v listopadu 2014. Po zprávách z rady města následovala diskuse a interpelace, kde byly znovu otevřeny a diskutovány zejména záležitosti týkající se podpory sportu a dostalo se i na informace týkající se případného dačického obchvatu. Na závěr je nutné zmínit, že diskuse o jednotlivých bodech byly povětšinou skutečně věcné, i když padaly i kritické názory či dotazy. Nezbývá než věřit, že se v podobném duchu ponesou i další jednání dačického zastupitelstva.

16.12.2014
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus