dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nemocnice v Dačicích

Dačická nemocnice

Město Dačice na sebe vzalo před lety těžký úkol. Zachování poskytování zdravotní péče v nemocnici, která byla postavena téměř doslova vlastníma rukama dačických občanů, se v tehdejší nejisté a nestálé situaci zdálo být ohroženo, a převzetí zřizovatelských povinností od státu byl tehdy krok vcelku logický. Málokdo mohl předpokládat skutečnou váhu tohoto břemene, málokdo byl schopen předpovědět, k jakému vývoji ve zdravotnictví a v medicíně dojde v příštích letech.

Jakákoli dnešní nemocnice v mnohém předčí nejsmělejší futurologické představy o nemocnici budoucnosti, které pocházejí z poloviny dvacátého století. Jestliže si uvědomíme, jaký pokrok nastal v medicíně v posledních deseti letech, musíme se vážně zamyslet nad profilem zdravotní péče, který bude schopna nemocnice „dačického“ typu poskytovat. Jako příklad mohu uvést akutní infarkt myokardu. Ještě před deseti lety jsme totiž pokládali za samozřejmé, že pacient bude hospitalizován co možná nejblíže místu onemocnění a intenzivně sledován. Dnes pokládáme za samozřejmé, že je co nejrychleji dopraven do Českých Budějovic a tam je mu proveden instrumentální zákrok na věnčité tepně.

Naším cílem musí být zajištění dostupné zdravotní péče na úrovni 21. století. Musíme se na problém však dívat skutečně očima let budoucích, nezaujatě zvážit všechny možnosti a vypracovat nový koncept jejího zachování jako významného a důležitého centra.

Otevírá se před námi možnost začít společně jednat o dalším postavení dačické nemocnice. Mám tím ovšem na mysli něco jiného, než pokus o přenesení břímě dofinancovávání na někoho jiného. Vidím možnost zpracování společného projektu dalšího zachování a rozvoje nemocnice. Projeví-li město a nemocnice o něco takového zájem, jsem připraven začít.

07.03.2004
autor: Vladimír Pavelka komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus