dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Noc kostelů 2015

Kostel sv. Vavřince v Dačicích večer - ilustrační foto

29. května se v Dačicích uskutečnil již třetí ročník Noci kostelů. Hlavní program byl připraven do kostela sv. Antonína Paduánského a začínal o půl osmé večer. Předtím byla ještě v šest hodin mše svatá sloužená P. Jaroslavem Pezlarem v kapli státního zámku a přednáška u barokního sousoší Mariánského sloupu na Havlíčkově náměstí, kterou přednesl kastelán dačického zámku Mgr. Jan Mikeš. Velmi potěšující byla návštěvnost, kdy kaple na státním zámku byla zcela zaplněná a někteří návštěvníci museli stát na chodbě.

Na programu v klášterním kostele bosých karmelitek byla přednáška karmelitána P. Vojtěcha Kodeta, na téma „Naděje pro každého“, která se vztahovala k podobenství o marnotratném synu, ke vztahu dětí a rodičů, vztahu mezi manželi a celkových vztazích mezi lidmi. Paní Ludmila Rehardtová představila Zvoneček, což je nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je začlenění dětí i dospělých se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti a podpora zřízení denního stacionáře v Dačicích.

Sestry bosé karmelitky si připravily pásmo k 500. výročí narození Terezie z  Avily a P. Jaroslav Pezlar povyprávěl o historii varhan, o technických možnostech tohoto nástroje a krátce i na varhany zahrál.

O krásný hudební doprovod během celého programu se postarali žáci Základní umělecké školy v Dačicích pod vedením učitelů Richarda Šedy a Evžena Mašáta. Hlavního programu se zúčastnilo necelých 200 návštěvníků.

Noc kostelů v Dačicích byla ukončena na věži kostela sv. Vavřince u zvonu sv. Vavřince, který váží 480 kg. A kdo chtěl, mohl si ho zkusit rozhoupat.

Letošní noc kostelů v Dačicích se vydařila, oproti loňskému ročníku se letos akce zúčastnilo více návštěvníků. Sluší se poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o hladký průběh dačické Noci kostelů 2015.

obrázek - Noc kostelů 2015 - přednáška Mgr. Mikeše

obrázek - Noc kostelů 2015 - kostel sv. Antonína Paduánského

obrázek - Noc kostelů 2015 - harfa

obrázek - Noc kostelů 2015 - P. Vojtěch Kodet

obrázek - Noc kostelů 2015 - sbor E. Mašáta

obrázek - Noc kostelů 2015 - flétny R. Šedy

18.06.2015
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus