dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačická ulice Karla Dalberga

Karl Anton Maximilian Dalberg

Dačické zastupitelstvo dne 15. 6. 2015 rozhodlo, že jednu z ulic v lokalitě za školou pojmenuje po někdejším majiteli zdejšího panství Karlu Dalbergovi.

Karl Anton Maximilian Dalberg se narodil v roce 1792 v Mohuči v rodině Friedricha Franze Karla, komořího z Wormsu, svobodného pána z Dalbergu, a Marie Anny, rozené svobodné paní z Greiffenclau-Vollrads. V roce 1814 zdědil Karl Dalberg po svém bratru Friedrichu Karlu Antonovi, hraběti Ostein-Dalbergovi, panství Malešov u Kutné Hory a Dačice. V této době drželi Dalbergové i statky v Dolních Rakousích, panství Enzesfeld a Stein a.d.Donau, panství Wallhausen s hradem Dalburg a panství Friesenhausen, Rodenbach a Erlasee ve Francích. Panství Dačice zvětšil Karl Dalberg v roce 1825 přikoupením statku Kostelní Vydří a v roce 1830 statku Řečice. Střediskem správy říšských a rakouských panství Dalbergů se stal Aschaffenburg, pro správu panství v českých zemích zřídil inspekci statků v Malešově a revizní účetní kancelář v Dačicích. Byl původně komoří Velkovévodství frankfurtského, od roku 1815 c. k. rakouský komoří, rytíř rakouského Leopoldova řádu.

Po příchodu z německého Aschaffenburgu do Dačic nechal Karl Dalberg v roce 1816 přestavět dačický zámek v empírovém slohu architektem Riedlem, v letech 1831-32 dal upravit ve stejném slohu také interiéry architektem Schlepsem. Inicioval úpravu zámeckého parku a vybudoval velké zahradnictví s empírovým skleníkem. Věnoval se především pomologii, na svém panství nechal podél cest vysazovat stromořadí ovocných stromů. Na svých statcích podporoval zakládání průmyslových podniků, např. řepného cukrovaru a likérky v Kostelním Vydří a cukrovaru v Suchdole na panství Malešov v Čechách. Byl též tichým společníkem Františka Grebnera při založení dačické rafinerie cukru v roce 1833. Od roku 1817 byl ženat se Charlottou rozenou svobodnou paní Sturmfederovou z Oppenweileru (1791-1866), s níž měl jediného syna Friedricha Ferdinanda. Karl Dalberg věnoval též pozornost rozvoji dačické školy a období jeho působení v Dačicích je dobou hospodářského rozkvětu města. Karl Dalberg zemřel v roce 1859 ve Vídni a je pohřben v kryptě farního kostela v Dačicích.

Poznámka: Upravený text převzat z publikace „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ – autorem portrétu je PhDr. Jana Bisová

24.06.2015
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus