dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačická ulice J. K. Rada

Jakub Kryštof Rad

Dačice budou mít dle rozhodnutí zastupitelstva tři nové ulice v lokalitě Za Školou. Jedna z nich se bude jmenovat J. K Rada. Po kom je vlastně pojmenována?

Podnikatel a vynálezce Jakob Kryštof Rad se narodil v době napoleonských válek v roce 1800 ve Švýcarsku v rodině vojenského zásobovatele a v roce 1808 se s rodiči přestěhoval do Vídně. Zde chodil do školy a učil se v obchodě s drogistickým zbožím. V roce 1836 se obrátil na císaře s nabídkou vynálezu optického telegrafu, za což obdržel 3000 zlatých odměny. Jeho systém měl být postaven na trase z Vídně do Milána, k čemuž ale nedošlo. Dne 15. 2. 1840 se oženil s Julianou Schillovou a záhy se přestěhoval do Dačic, kde získal zásluhou bankovního domu J. G. Schuller a spol. ve Vídni místo ředitele zdejší rafinerie cukru, založené v roce 1833.

J. K. Rad zorganizoval též vedlejší obchod rafinerie s dodávkami ovsa z Dačic do Vídně. Výroba byla rozšířena stavbou nové budovy a užitím parního stroje. K lepšímu využití výrobků dačické rafinerie založil roku 1841 v Dačicích výrobnu kandovaného ovoce, cukrovinek a čokolády, na jejímž vedení se podílela jeho manželka. Ta měla dát podnět k pokusům s výrobou kostkového cukru místo nepraktických homolí. První kostky cukru byly vyrobeny na jím vynalezeném lisu již v roce 1841. Na výrobu kostkového cukru a stroje k jeho výrobě obdržel 31. 3. 1843 dvorské privilegium, které téhož roku postoupil za 12 000 zlatých společníkům dačické rafinerie. V roce 1845 publikoval výsledky a zkušenosti při výrobě kostkového cukru v Dačicích a rafinerie se představila svými výrobky na průmyslové výstavě ve Vídni, kde byl vystaven i lis na výrobu kostek. K dalšímu provozu rafinerie byla utvořena roku 1845 nová společnost, jejímž členem se Rad stal s podílem 20 000 zlatých Ta přešla ke zpracovávání domácího surového řepného cukru. Po špatným výsledcích a sporech se společníky vystoupil ze společnosti a v srpnu 1846 odešel s rodinou z Dačic.
Roku 1847 se stal prokuristou firmy A. Absolon ve Vídni a v revolučním roce 1848 tajemníkem obchodní komory ve Vídni a roku 1849 jej ministerstvo obchodu jmenovalo inspektorem pro státní telegraf v Terstu. Po odmítnutí přeložení ke státní dráze roku 1853 opustil státní službu a věnoval se cukrovarnictví. Nejprve působil v cukrovaru T. Bauera v Brně-Králově Poli, v letech 1855 až 1856 též v rafinerii A. Richtera na Zbraslavi u Prahy, později v cukrovaru v Líbeznici u Prahy, roku 1858 se vrátil do Vídně. Již za pobytu v Čechách působil jako tajemník Spolku výrobců řepného cukru a po jeho přestěhování z Prahy do Vídně se stal generálním tajemníkem. Zde využil svých zkušeností a schopností v zájmu domácího cukrovarnictví. Jakob Kryštof Rad zemřel v roce 1871 ve Vídni.

Poznámka: Upravený text převzat z publikace „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ – autorem portrétu je doc. Bohumír Smutný.

31.08.2015
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus