dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Prosincové dačické zastupitelstvo

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Zastupitelstvo města Dačic se sešlo na svém jednání 16. prosince 2015 a k hlavním bodům programu patřil bezesporu rozpočet na rok 2016. Bohužel jsme se nevyhnuli během zasedání některým zbytečným osobním invektivám, na druhou stranu je to již tradičně výsada jediného zastupitele.

Zastupitelstvo schválilo jak rozpočtový výhled města na léta 2017–2019, tak především zásadní bod – rozpočet města. Ten byl schválen počtem hlasů 18 z 19 přítomných a měl by se pohybovat v oblasti příjmů a výdajů ve vyrovnaném objemu 151,5 milionu korun. Pro rok 2016 je nutné ještě uhradit splátku dříve přijatých úvěrů ve výši 2,3 milionu, toto financování by mělo být zajištěno z prostředků města minulých let. V diskusi o rozpočtu se opět objevilo téma kruhového objezdu a křižovatky na Palackého náměstí, přičemž pro rok 2016 se s realizací tohoto projektu v rozpočtu nepočítá. Dalším tématem souvisejícím s rozpočtem bylo financování sportu, kde se projevuje obrovský problém vzhledem k výpadku financování ze strany státu. Byla projednána také zpráva kontrolního výboru, který se již nějakou dobu zaměřuje na kontrolu hospodaření Městského kulturního střediska. V diskusi nepadla žádná zaznamenání hodná myšlenka, neb některé zbytečné osobní útoky za ně považovat nelze. Samotný závěr byl naštěstí tak jako tak přece jen pozitivní, kdy se zastupitelstvo rozešlo s přáním klidného konce adventu a požehnaných svátků.

17.12.2015
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus