dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Kolik nás v Dačicích bylo 31. 12. 2015?

Dačice

Pokles obyvatel města Dačic se nezastavil ani v roce 2015. Podle aktuálního přehledu obyvatel (viz tabulka níže) bylo 31. 12. 2015 ve městě a v místních částech přihlášeno k trvalému pobytu dohromady 7483 obyvatel, což znamená o 85 méně než před rokem.

Je třeba zdůraznit, že jde o počet občanů, přihlášených k trvalému pobytu. Našlo by se asi nemálo lidí, kteří v našem městě žijí a z důvodů, o nichž vědí jen oni sami, zde k trvalému pobytu přihlášeni nejsou. Přitom počet přihlášených občanů je určující pro daňové příjmy městského rozpočtu nebo pro financování základních škol.

O pokles počtu se postaralo město Dačice, kde je přihlášeno o 84 obyvatel méně než před rokem. V součtu obyvatel všech 11 místních částí došlo k poklesu jen o jednoho občana. Nejvíce obyvatel bydlí v Bílkově (384), Dolních Němčicích (333), Lipolci (200), naopak co do počtu obyvatel jsou nejmenší místní části Toužín (40), Prostřední Vydří (59), Hradišťko (95).

Úplná čísla za poslední čtyři roky poskytuje následující tabulka:

Počet občanů hlášených k trvalému pobytu31. 12. 201531. 12. 201431. 12. 201331. 12. 2012
Dačice I860860855834
Dačice II243249272273
Dačice III907909926950
Dačice IV546557557573
Dačice V3165323032763315
Město celkem5721580558865945
Bílkov384388385372
Borek132136133133
Dolní Němčice333338357359
Hostkovice113109116115
Hradišťko95908883
Chlumec118120118113
Lipolec200190187180
Malý Pěčín146148153149
Prostřední Vydří59595755
Toužín40393540
Velký Pěčín142146144144
Místní části celkem1762176317731743
DAČICE CELKEM7483756876597688


Pozitivně může vývoj počtu obyvatel do dalších let ovlivnit výstavba rodinných domků v území Za školou, kde město připravilo veškerou infrastrukturu a kde již letos začnou růst první rodinné domky. Možná noví vlastníci dřívějšího TRW firmy THK Rhytm Automotive Czech a. s. či Federal-Mogul Valvetrain s. r. o. přijdou s novými impulsy pro další rozvoj, možná chystají rozvojové plány úspěšní dačičtí podnikatelé.

12.01.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus