dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Informace z 9. zasedání dačického zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

17. února 2016 se jednání dačického zastupitelstva v Městském kulturním středisku zúčastnilo 20 zastupitelů, Michal Stehlík se omluvil.

Na programu bylo celkem 28 bodů. Při schvalování programu jednání navrhl zastupitel Kloiber zařazení dalšího bodu jednání, a to vypovězení smlouvy s Jihočeskou telekomunikační s.r.o., která zajišťuje natáčení a vysílání pořadů pro dačickou televizi, kterou známe pod jménem Datel. Důvodem k podání návrhu bylo věznění dvou vlastníků této společnosti v Libanonu a jejich následné propuštění, které údajně souvisí s výměnou libanonského občana Aliho Fajáda obviněného ze spolupráce s teroristy. Návrh nebyl přijat a program zastupitelstva byl schválen v nezměněné podobě.

Důležitým bodem jednání bylo schválení grantu z rozpočtu města na „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2016 a 2017“. Grant ve výši 2.000 Kč na jedno dítě byl poskytnut následujícím subjektům: DM studio – mažoretky Dačice z.s. (96.000 Kč), Občanské sdružení při ZUŠ Dačice (48.000 Kč), Jockey Club Malý Pěčín (44.000 Kč), Tělocvičná jednota Sokol Dačice (154.000 Kč), TJ Centropen Dačice z.s. (702.000 Kč), Dačický zvoneček z.s. (40.000 Kč) a Katolický dům Dačice z.s. (52.000 Kč). V letošním roce mohou  neziskové, zájmové organizace požádat ještě o příspěvek na rok 2016, který bude vyhlášen radou města na jejím nejbližším zasedání.

Po projednání všech bodů programu byla zahájena diskuse, která zabrala asi hodinu času. Zastupitel Kloiber kromě jiného požadoval zorganizování referenda k obchvatu a k vybudování kruhového objezdu na Palackého náměstí, a také ho zajímaly výdaje na platy zaměstnanců v Městském kulturním středisku v roce 2015 a 2016. Někteří zastupitelé si stěžovali na nedostatek informací o dění ve městě a o nadcházejících investičních akcích. Jako zastupitelka bych tedy ráda uvedla, jaké informace mají zastupitelé k dispozici: všichni dostáváme průběžně zápisy ze všech jednání rady města, před každým zasedáním zastupitelstva dostáváme materiály buď v tisku nebo elektronicky, před každým zasedáním zastupitelstva se koná pracovní jednání zastupitelů, kde jsou jednotlivé body probírány. Dále jsou zastupitelé zváni na všechny kulaté stoly a akce pořádané městem. Mají možnost kdykoliv přijít na městský úřad a další informace si vyžádat. Město také vydává městský zpravodaj, kde se sám starosta snaží průběžně informovat o dění ve městě a o plánovaných akcích.

Bohužel na začátku diskuze přestaly fungovat mikrofony, pouze mikrofon starosty zůstal funkční. Některé příspěvky byly hůře slyšet a někteří zastupitelé skákali do řeči ostatním, místy byla diskuze dosti emotivní. Starosta ale zasedání řídil dobře a po osmé hodině večerní jednání skončilo.

19.02.2016
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus