dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Výroční schůze KDU-ČSL v Dačicích

Ing. Macků při proslovu na výroční schůzi dačické KDU-ČSL

V neděli 21. února 2016 se členové městské organizace KDU-ČSL sešli k výroční členské schůzi. Schůzi zahájil a řídil Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL, který je současně také předsedou dačické organizace KDU-ČSL.

Ing. Bartošek také přednesl první zprávu, která shrnula činnost dačické organizace lidovců (mimochodem 2. největší organizace v Jihočeském kraji) v uplynulém roce a naznačila úkoly pro rok 2016. Zcela zřejmou prioritu budou mít v činnosti lidovců v Dačicích dvoje volby, které Česko čekají na podzim – do zastupitelstev krajů a do Senátu, neboť v senátním obvodu Jihlava, kam 18 obcí z Dačicka včetně Dačic patří, se bude právě letos volit senátor.

V souvislosti s tím vystoupil také host přizvaný na schůzi – doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD. Jako dačický občan a patriot i jako člen dačického zastupitelstva za KDU-ČSL se nemusel přítomným představovat, je jim všem dobře znám. Ve svém vystoupení Michal Stehlík vysvětlil přítomným, proč přijal návrh vedení jihlavské KDU-ČSL, aby se stal kandidátem pro senátní volby ve zdejším senátním obvodu. Kandidaturu Michala Stehlíka podpořil i okresní výbor KDU-ČSL Jindřichův Hradec. Následně kandidaturu Michala Stehlíka do senátu schválilo i vedení KDU-ČSL v Praze.

V programu schůze bylo zařazeno vystoupení ještě jednoho hosta – starosty města Ing. Karla Macků. Také on se se členy dačické organizace KDU-ČSL nesetkal poprvé, koneckonců byl lídrem kandidátky KDU-ČSL, která uspěla v komunálních volbách v roce 2014. Nyní z pozice starosty města zhodnotil rok 2015 a informoval o stěžejních investičních akcích zařazených do rozpočtu města v roce 2016.

Diskuse, která po zprávách a vystoupeních následovala, se tentokrát zaměřovala spíše na jednotlivosti či drobnosti, které se týkají života ve městě či velké české politiky. Pravdou však je, že všechno, co může pomoci život zlepšit, má svůj význam, ať se to týká jednotlivce nebo spousty lidí.

02.03.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus