dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dačické zastupitelstvo 20. 4. 2016

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Zastupitelstvo se věnovalo bezpečnosti, dopravě i výsledkům Fóra Zdravého města.

Ve středu 20. dubna 2016 jednalo dačické zastupitelstvo na svém 10. zasedání. Výrazná většina bodů se týkala materiálů souvisejících s pozemky. Na programu však byly i další body. Bezpochyby zajímavým byl bod zaobírající se žádostí Finančního úřadu Olomouckého kraje, který požaduje po městu navrácení údajně chybně zaslaných plateb do rozpočtu města, v celkové výši přes 3 miliony korun. Zastupitelstvo se shodlo, že je nutné požádat FÚ Olomouckého kraje o relevantní podklady k této zvláštní žádosti. Zastupitelstvo dále schválilo nový Požární řád města Dačic. V této souvislosti by nemělo zapadnout, že v sobotu 16. 4. 2016 došlo k slavnostnímu posvěcení nového vozu Mercedes Benz zdejších dobrovolných hasičů – daru partnerského města Urtenen-Schönbühl. Velký dík patří jak partnerskému městu, tak i našim dobrovolným hasičům.

Samostatným bodem bylo pak ohlédnutí za aktivitou akce Fórum Zdravého města a MA21 – ověřené problémy města 2016 plus pocitová mapa. Na čtvrtém fóru Zdravého města formulovala v únoru stovka místních občanů šestnáct problémů města, které byly následně ověřeny sociologickým průzkumem, metodou osobních rozhovorů. Mezi těmito problémy jsou záležitosti veřejného prostoru, místní komunikace, absence některých lékařských ambulancí, turistický informační systém, revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou, cyklostezky či volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež. Sociologickým průzkumem byla jako relevantní ověřena polovina definovaných problémů. Pocitovou mapu vytvořilo přes webový formulář 104 občanů. Celá akce byla organizovaná v rámci celorepublikové sítě Zdravých měst.

Předseda kontrolního výboru Vlastimil Švec seznámil poté zastupitelstvo s výsledky jednání tohoto výboru, které se aktuálně zaměřilo na bezpečnost města a práci městské policie. Na závěr se v bodě diskuse zastupitelé vrátili právě k tomuto bodu, včetně problémů s veřejným osvětlením v některých místech. Znovu se také otevřela otázka budoucnosti podoby Palackého náměstí, kdy se dlouhodobě zhoršuje kvalita komunikace a stav začíná být dle slov starosty města ing. Karla Macků neúnosný.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem, kdo se zapojili do úklidu v rámce akce „Uklidíme Česko“, kdy se sesbíralo cca 1,5 tuny odpadů.

21.04.2016
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus