dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Únorové dačické zastupitelstvo

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

První zasedání zastupitelstva města Dačic v roce 2017 mělo na programu především body týkající se majetkové agendy. V jeho první polovině ale proběhly i některé další zajímavé body, které vyvolaly místy i dramatičtější diskusi.

Jedním z nich byla informace o aktuálním stavu ve věci dačického pomníku obětem válek. Starosta města ing. Macků informoval o stanovisku ministerstva vnitra k záležitosti usnesení zastupitelstva či rady z let 1934 a 1935. V diskusi bylo pak představeno i stanovisko vedení čs. obce legionářské z října 2016. Když dám stranou emoční náboj celé diskuse a citlivého bodu, v právní rovině vše začíná a končí u rozdílnosti názorů, čí majetek je daný pomník. Od toho se pak odvíjí jak záležitosti jeho přesunu či (snad i) budoucího referenda o jeho návratu na původní místo – neboť se zdá přinejmenším logické, že pohyb s pomníkem by měl být tentokrát postaven na nezpochybnitelné skutečnosti vlastnictví daného objektu. Samozřejmě, to vše přichází bohužel až v okamžiku, kdy již došlo k přesunu na nové místo v Kancnýřově sadě.

Dalším bodem byl přehled o dotacích pro město Dačice v roce 2017. Zastupitelům byl představen přehled projektů a jejich stav v rámci rozpracovanosti a realističnosti získání prostředků. Místostarosta ing. Baštář informoval dále zastupitelstvo o vývoji v hledání a definici alternativní trasy obchvatu Dačic. I zde je stále zřejmé, že zásadní roli v této záležitosti bude hrát Jihočeský kraj. V diskusi a interpelacích se jako problém déle řešila také otázka tlaku a především kvality vody na Červeném vrchu.

Zastupitelstvo tentokrát netrvalo dlouhých osm hodin, jako ono listopadové bouřlivé jednání roku 2016, přesto nebylo ani tentokrát naše pětihodinové jednání prosto některých nestandardních vystoupení ze strany jednoho konkrétního zastupitele. Diskusi tvoří argumenty, nikoliv obviňování, diskuse je střetem názorů, nikoliv jednostranným dehonestováním, neboť diskuse je především o schopnosti naslouchat – nemá to být prostor pro monologické halekání. Čímž asi dostatečně jasně říkám, čeho jsme opět byli svědky. Ale to bych patrně na tomto místě marně apeloval na pravidla uplatnitelná nejen v (komunální) politice - prostého slušného chování. Každopádně chci poděkovat většině slušných zastupitelů, kteří se v diskusi drželi věci, jakkoliv spolu nemuseli ve všem a vždy souhlasit.

16.02.2017
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus