dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

18. zasedání zastupitelstva města Dačice

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

První poprázdninové zasedání zastupitelstva města se konalo 13. září v kulturním domě Beseda a vyznačovalo se nezvykle velkou neúčastí zastupitelů. Chybělo celkem 5 zastupitelů a další 2 zastupitelé se dostavili na jednání až v polovině jednání.

Na začátku jednání složila slib nová zastupitelka Ludmila Rehartová, která získala zastupitelský mandát KDU-ČSL po odstoupení dr. Michala Stehlíka. Ten odstoupil z důvodu vysokého pracovního vytížení.

Zastupitelé města schválili mimo jiné poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve výši 51.849 Kč na zakoupení léčebného pohybového přístroje Redcord Workstation Profesional. Přístroj slouží k aktivnímu rozpohybování pacientů v rámci rehabilitace a je zaměřen na obnovu neuromuskulárních funkcí. Bude sloužit pacientům přicházejícím na ambulantní pracoviště nemocnice a také pacientům hospitalizovaným  na lůžkovém oddělení nemocnice.

Dále zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru pro spolky podporující činnost dětí a mládeže a to pro Katolický dům Dačice 24.000 Kč, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Dačice 41.000 Kč, pro DM studio - mažoretky Dačice 37.000 Kč a pro Tělovýchovnou jednotu Velký Pěčín 22.000 Kč.

Zastupitelé města také schválili Souhlasné prohlášení města Dačice, Československé obce legionářské, Sboru dobrovolných hasičů Dačice  a Sdružení zdravotně postižených v ČR, že vlastníkem pomníku občanům padlým a umučeným ve dvou světových válkách je město Dačice. Dále zastupitelé města schválili doplnění pomníku v Kancnýřově sadu o pamětní desku se jmény novodobých válečných veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby. Jedná se o Václava Martínka, který byl v říjnu 1993 vyslán do mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie, kde tragicky zahynul při dopravní nehodě u chorvatské obce Udbina. Pochován je na hřbitově v rodných Dačicích Dalším je Petr Hos, který byl v říjnu 1994 vyslán do mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie. Tragicky zahynul při dopravní nehodě v místě Široka Kula v nynějším Chorvatsku. Je pochován na hřbitově ve Stonařově. Posledním je Bohumil Vávrů, který se v roce 1996 zúčastnil mise IFOR a o rok později absolvoval misi SFOR. V září 1998 odjel do mise SFOR znovu, kde tragicky zahynul při neštěstí u obce Stipanjiči. Je pochován v Českém Rudolci.

Mezi dalšími body, které byly schváleny zastupitelstvem města, jsou koupě a prodeje pozemků, priority občanů vzešlé z Fóra Zdravého města a volba nového člena kontrolního výboru, kterým se stal Jan Klivan.

18. zasedání zastupitelstva skončilo po dvou hodinách a jednalo se o klidné, nekonfliktní jednání, kde se řešily věci týkající se daného tématu. Také to bylo jedno z nejkratších jednání zastupitelstva města.

19.09.2017
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus