dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

20. zasedání dačického zastupitelstva města

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Jubilejní 20. zasedání zastupitelstva města v Dačicích se konalo ve středu 13. prosince 2017. Mezi nejdůležitější body programu patřilo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2018, kterému ale předcházely další neméně důležité body.

Jedním z těchto bodů bylo poskytnutí finančního daru pro TJ Centropen ve výši 227.000 Kč. Na jednání zastupitelstva vystoupil předseda spolku pan Říha a poděkoval za finanční dar od města, který bude použitý především na odměny trenérů mládeže, kterých je asi čtyřicet. Dále žádal o výstavbu nové haly, nejlépe i s krytým bazénem, a přimlouval se o její umístění blíže ke středu města a ne u integrované školy, jak je plánováno doposud.

Dalším důležitým bodem zasedání bylo schválení nového znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2018. Důvodem ke změně vyhlášky bylo snížení poplatku za odvoz odpadu ze 600 Kč na 590 Kč na poplatníka za rok, neboť se svozovou společností FCC Dačice byla vyjednána sleva.

Po dvou hodinách jednání přišlo na řadu schvalování rozpočtu města. Po krátké rozpravě byl zastupiteli téměř jednohlasně schválen schodkový rozpočet s příjmy ve výši 225 milionů korun a s výdaji téměř 245 milionů korun. Schodek, který činí 19,7 milionu bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.

Na investice v roce 2018 je vyhrazeno 112,5 milionů korun, kdy největší investicí bude výstavba mateřské školky Za Lávkami za téměř 48 mil. korun. 17 milionů korun si vyžádá rekonstrukce místních komunikací na Peráčku a 8 milionů korun stavba kluziště. Dalšími, méně nákladnými akcemi bude zateplení dvou bytových domů, přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích, stavební úpravy budovy čistírny odpadních vod nebo přístavba městské knihovny.

Poslední letošní zasedání zastupitelstva ukončil krátce po osmé hodině starosta města Karel Macků s přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do roku 2018.

23.12.2017
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus