dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Neobyčejný víkend

Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích

Lidéřovice, malá vesnička na půl cesty mezi Dačicemi a Českým Rudolcem, ožily o víkendu mezi 12. a 14. srpnem neobvyklým ruchem. Důvodem byla akce pořádaná bratry karmelitány z Kostelního Vydří s názvem „Svatolinhartský víkend pro kostel v Lidéřovicích“. Pokud se Vám nepodařilo z jakéhokoli důvodu navštívit některou z akcí, pokusím se Vám alespoň částečně zprostředkovat zážitky, které na návštěvníky tohoto kostelíka čekaly.

Snímek z přednášky doc. BistřickéhoJak řekl jeden z hlavních organizátorů P. Gorazd, nešlo pouze o přilákání pozornosti k této významné památce gotické architektury. Šlo také o připomínku bohaté minulosti obce a celého našeho regionu, tradičních vztahů, které v našich vsích po dlouhá staletí fungovaly a také kořenů, z nichž mnozí z nás sice vyrostli, ale již dávno na ně pozapomněli. Tomu všemu odpovídal i program celého trojdení.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že kostel sv. Linharta byl od pátku až do neděle otevřený a komukoli přístupný. Gotická dvoulodní stavba, která je v širokém okolí unikátní nejen svým řešením, ale i světcem, jemuž je zasvěcena, nabízí každému návštěvníku přímo „hmatatelné“ setkání s historií. V interiéru byla navíc nainstalována výstava, kterou připravili studenti ze Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola Praha a která byla věnována právě historii zdejšího kostela.

Sobotnímu programu dominovalo setkání rodáků, na němž bylo slyšet němčinu i češtinu a jež poskytlo vzácnou příležitost pro seznámení obyvatel současných s obyvateli bývalými. Dalším významným bodem v programu byla přednáška doc. Bistřického na téma "Osídlení jihozápadní Moravy ve středověku" a literárně hudební program na téma "Člověk a kůň v umění".

Duchovní vyvrcholení celého víkendu proběhlo v neděli mší svatou. Do kostela našli cestu nejen Lidéřovičtí, ale tuto nevšední příležitost si nenechali ujít ani další věřící z blízkého okolí. Odpolední program zahájil P. Gorazd přednáškou na téma "Svatý Linhart jako patron sedláků a ochránce koní a hospodářských zvířat". Následně paní Zdenka Nosková se svým koněm Amorem všechny zájemce seznámila se základy komunikace člověk versus kůň nebo kůň versus člověk. Nutno přiznat, že by podle těchto zásad mohla velmi dobře fungovat i komunikace mezi lidmi. Určitě bychom se vyhnuli mnohým nedorozuměním...

Závěrem bych chtěl vyjádřit své potěšení nad tím, že se svatolinhartský víkend vydařil, a také obdiv všem, kdo se na přípravách podíleli (kdo znal stav kostela před úklidem a po něm, jistě bude vědět, o čem mluvím...). V dnešní době, kdy se daleko větší důraz klade na hodnoty pomíjivé, jsou podobné události osvěžením pro duši i mysl. Pokud se navíc snaha o opravu této významné památky setká s příznivým ohlasem u nejširší veřejnosti, budou výsledky této události pro Lidéřovice i okolí veskrze pozitivní.

16.08.2005
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus