yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Detail fresky v kostele P. Marie Karmelské v Kostelním Vydří - autor snímku: P. Antonín Forbelský

Část první - místo pozoruhodné

Místo na hoře poblíž Kostelního Vydří, na němž nyní stojí nová fara a farní kostel s titulem Panny Marie z hory Karmel, bylo dříve křoviskem nebo malým lesíkem, v němž se spatřoval dřevěný sloup. Pro stáří se vůbec nedalo rozpoznat, ke cti kterého světce byl vztyčen. Kolem něj se po několik let za noci, a především ve dny sobotní, ukazovala zářící světla. Lidé nad tím žasli, místo prohledávali a nic nenašli. Přistoupil i sám toho času majitel tohoto panství urozený pán Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu, aby osvícené místo s mnoha jinými prozkoumal, o co že tu jde; nevypátral právě tak nic.

Když věc zvažoval důkladněji, jestli nechce Bůh být na tomto místě ctěn nějakým obrazem, obrátil se o radu na ctihodného otce Felixe Karla Slavatu, generála řádu karmelitánů, který byl v tom čase na telčském panství. A když jej zpravil o světlech, ukazujících se na hoře, poradil mu důstojný otec, aby nechal namalovat obraz Panny Marie z hory Karmel, který by umístil na té hoře. Pro tento obraz, pořízený roku 1709, urozený pán Gerhard Butz z Rolsbergu postavil na své náklady malou kamennou kapli, zpředu opatřenou dveřmi, a do této kaple ctihodný otec Slavata sám umístil tento milostný obraz Panny Marie z hory Karmel - který je nyní zbožně uctíván velkým přílivem poutníků - a mocí privilegia svého řádu těm, kdo navštíví toto místo, udělil odpustky, od kteréžto doby na tomto místě noční světla přestala být spatřována.

(Zápis v kronice farnosti Kostelní Vydří, pocházející z konce 18. století)

O necelých třicet let později, v červnu 1735, nová generace majitelů panství požádala olomouckou konsistoř o dovolení postavit na tomto místě kapli novou, větší, v níž by se mohly také sloužit mše svaté. Žádosti nebylo vyhověno. Konsistoř zamítnutí doprovodila prozaickým návrhem, aby obraz Panny Marie Karmelské byl z kaple nad obcí přenesen do kostela dole ve vsi. Tam se mše sloužily, tam by mohl být snadno dostupný zbožným farníkům i poutníkům odjinud. (Podobně tomu bylo i v historii jiných poutních míst; jenže vyderští se nedali odradit.)

Rytíř Matěj Jindřich Butz se nevzdal a svou žádost o dva roky později opětoval. Přiložil také plány zamýšlené nové kaple. Tentokrát souhlas obdržel, kaple byla postavena a povolení sloužit v ní mše svaté bylo dáno v létě 1739. Novostavba byla vysvěcena již 11. 4. 1738 Janem Matějem Butzem a první mši tu sloužil jeho bratr Josef Ignác. Oba tito kněží byli syny Matěje Jindřicha Butze. Tak byl na tomto místě vytvořen potřebný základ pro náležitou duchovní službu příchozím poutníkům.

12.06.2009
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus