yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Obraz Panny Marie v Kostelním Vydří

Část třetí - místo Mariino

Farní kronika říká, že rytíř Butz, zaujat pozoruhodnými jevy na zdejším návrší, uvažoval o tom, „jestli nechce Bůh být na tomto místě ctěn nějakým obrazem.“ A Karel Felix Slavata mu poradil: „aby nechal namalovat obraz Panny Marie z hory Karmel, který by umístil na té hoře.“ Z toho je zjevné, že obrazu Panny Marie je na tomto místě od počátku přisuzován velký význam.

Vyderský obraz, pořízený v roce 1709 a umístěný i dnes v kostele na hlavním oltáři, se co do způsobu, jak je na něm Panna Maria zpodobena, přidržuje starobylé předlohy, kterou je desková madona, nazývaná „La Bruna“. Víme o ní, že pochází přinejmenším ze 2. poloviny 13. století a nachází se v karmelitánském klášteře v Neapoli. Říkalo se, že tento obraz si přinesli karmelitáni z místa založení řádu – z hory Karmel, a těšil se proto v řádu mimořádné vážnosti a oblibě.

Tento typ vyobrazení madony s dítětem je odborníky označován původním řeckým slovem Eleusa, což bývá překládáno jako „něžná“ nebo „soustrastná“, snad bychom mohli říci lépe „soucitná“. Zatímco Ježíšek se s maminkou bezstarostně mazlí, ona rozjímá o jeho budoucím utrpení a smrti, protože vyslechla Simeonovo proroctví, že dítě bude: „znamení, kterému se bude odporovat,“ a jí samé byla určena slova: „i tvou vlastní duší pronikne meč“ (Lk 2,34-35).

Oproti původní neapolské madoně zde na vyderském obraze Maria navíc drží v ruce karmelitánský škapulíř a jakoby jej nabízí každému, kdo před obraz přistupuje. Škapulíř je vlastně původně část řeholního hábitu, podle staré legendy Mariin dar karmelitánům jako znamení její ochrany. Škapulíř zmenšený do podoby dvou plátěných obdélníků, spojených přes ramena stuhou, nosili pak pod svým civilním oděvem neřeholníci. Obecně dosáhl škapulíř veliké obliby jako konkrétní pomůcka při úsilí nezapomínat během dne uprostřed nejrůznějších povinností a činností na Pannu Marii a dovolávat se její přímluvy. To bylo navíc ještě zesíleno legendami, přislibujícími všem, kdo budou škapulíř nosit, ochranu před odsouzením k věčné záhubě.

24.06.2009
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus