yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Ambity v klášteře - foto (c) Dominik www.bouma.cz

Část pátá - Místo milosti

Na počátku – před 300 lety – díky tajemným světelným jevům toto návrší přitáhlo zájem lidí jako místo pozoruhodné. Zbožný Gerhard Jindřich Butz a karmelitán Karel Felix Slavata v tom rozpoznali znamení, že toto místo je místem milosti. „Milost“ znamená v náboženské řeči západního křesťanství: projev Boží lásky, Boží dar nebo prokázanou pomoc „shůry“. K něčemu takovému ovšem Bůh nikdy není povinen – zvlášť proto, že jsme lidé hříšní. Milost (latinsky gratia) je pojem těsně spojený se slovem gratis – je nám dávána bez zásluhy, zdarma.

Zbudovanou mariánskou kapli obdařil Karel Felix Slavata odpustky. To přislibovalo všem, kdo zbožně navštíví toto místo (pomodlí se tu, vyzpovídají se, budou přítomni na mši a přijmou svátost oltářní), zvláštní míru vnitřní očisty od hříchů a od následků hříchů. Podle kroniky udělením odpustků tajemná světla zmizela. Splnila totiž svou úlohu, upozornila na toto místo, ale jeho přitažlivost měla být nadále jen duchovní povahy. Výsada odpustků byla několikrát potvrzena. Dochovalo se 13 papežských odpustkových listin z let 1734 až 1763.

Pro místo milosti však bylo důležité, že na něm docházelo k vyslyšení modliteb, že tu Bůh prosebníkům zjevně prokázal „milost“, a to někdy v záležitostech beznadějných, lidskými silami neřešitelných. A také obraz Panny Marie mohl být nazván „milostným obrazem“ teprve pro milosti, které si před tímto obrazem někdo vyprosil; pokud tyto milosti měly zázračnou povahu nebo průběh, býval obraz v tomto smyslu nazýván také „zázračným“.

Jako na jiných poutních místech byly i v Kostelním Vydří jednotlivé vyprošené „milosti“ věřícími na poutním místě ohlašovány a byly zaznamenávány. Ten, koho se vyslyšení týkalo, pak přicházel poděkovat a svou vděčnost mnohdy vyjádřil tzv. votivním darem. Často se jednalo o obrázky s vyobrazením oněch nešťastných situací nebo okamžiků vyslyšení, často o voskové vypodobení uzdravených tělesných údů apod. Zatímco votivní dary byly zde v Kostelním Vydří v době osvícenství odstraněny a ztraceny, zachoval se soupis oněch prokázaných milostí.

„Zaznamenání milostí“ uvádí celkem 116 případů. Jsou uvedeny chronologicky, nejstarší datovaný případ (druhý v celkovém pořadí) je z roku 1732, poslední je z roku 1814. Nejvíce (70) je jich zaznamenáno z let 1738 až 1750. Což může být ovlivněno i momentální svědomitostí těch, kdo zápisy pořizovali. U většiny případů je zmíněno, že na památku prokázané milosti byla v kapli na stěně zavěšena pamětní tabulka, mnohdy s předmětem, který v události hrál nějakou roli, nebo s odpovídajícím symbolem. Zajímavé je, že šlo někdy i o zázraky „na dálku“: dotyčný člověk se ve Vydří pomodlil a účinek jeho modlitby se ukázal teprve po čase, až už byl dávno doma. V zaznamenávání milostí ale nespatřujme nějakou masovou senzacechtivost. Většina poutníků i tehdy přicházela prostě proto, že pouť pro ně představovala příležitost k intenzivnější modlitbě, projev kajícnosti, možnost přijmout svátost smíření a eucharistii.

Přece alespoň jeden záznam o prokázané milosti si ocitujme doslova:
Podobně na tom byl synáček dačického měšťana Josefa Zwacka jménem Šimon, který měl na noze velké rány a dlouho se nemohl uzdravit. Po velmi dlouhé době se díky zkušeným lékařům rány uzavřely. Mladík však byl sužován velkými bolestmi a při chůzi musel užívat hole. Rodiče želeli smutného stavu synova a nakonec jej svěřili přeblažené Panně Marii Karmelské a postarali se o to, aby v kapli ve Vydří bylo odslouženo několik mší ke cti Panny Marie; když byl slib vykonán, chlapec musel znovu ulehnout a pocítil pomoc Panny Marie, neboť z nohy vyšla kůstka, chlapec byl zdraven a odloživ hůl chodí až podnes. Na poděkování se jeho rodiče postarali o to, aby na stěnu kaple byla zavěšena tabulka spolu s kůstkou. (V roce 1740.)

13.07.2009
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus