dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Železnice nebo cyklotrasa?

Parní vlak

Železnice Kostelec – Slavonice – (Schwarzenau). Naděje stále je. I když malá

Vlnu reakcí a závěrů vyvolalo rozhodnutí Rakouských spolkových drah o utlumení provozu na železniční trati z Fratres do Waidhofenu. A vlastně i dále, až do Zwettlu. Dle názoru spolkových drah je provoz na zmíněné tratí nerentabilní a bude nahrazen autobusovou dopravou.

Návrh ostře odmítá spolek Verein Neue Thayatalbahn. Ten naopak od 90. let minulého století usiluje o obnovu trati. „Je to konec železnice. Místo revitalizace trati se postaví obchvaty obcí, aby silniční doprava nezatěžovala jejich obyvatele. Na silnici se pustí kamiony s nákladní dopravou, která by mohla jezdit po železnici. A místo železniční trati se postaví cyklostezka, která by do tohoto regionu měla přivést spoustu turistů. Jsme zásadně proti,“ míní vedení spolku.

Odlišný názor mají představitelé úřadu dolnorakouské vlády a starostové měst ležících na trati: „Centrální vláda nemá o trať zájem a hrozí, že pozemky pod ní prodá. To by byl opravdový konec trati. Proto celou trať přebere do svého majetku zemská vláda Dolního Rakouska. Ta garantuje, že trasu i náspy zachová a tím dá šanci možnému obnovení provozu. Protože nyní nejsou na obnovu peníze, hledá možnosti dočasného využití. Jednou z nich by byla i cyklotrasa na části trati. Pokud by se podařilo zajistit finance, garantuje znovuobnovení železniční dopravy. Vše je nutné nyní odborně posoudit a prodiskutovat.“

Na vzniklou situaci reagoval starosta Telče Roman Fabeš: „Podobné úvahy se před lety týkaly i naší trati. Ta to nakonec, i díky úsilí Svazku obcí železnice Kostelec – Slavonice, ustála. Ale jinde už se po náspech vesele prohánějí cyklisté. Na druhé straně se třeba před podobným záměrem podařilo zachránit hradeckou úzkokolejku a ta nyní prosperuje. Jak to bývá, pravda je vždy někde uprostřed. Údaje o rentabilitě, statistiky nákladů, počtu cestujících, výhodnost silniční oproti železniční dopravě, to vše záleží na úhlu pohledu a účelu, k jakému se statistiky připravují,“ a dodal: „v tomto případě je ale smutná jiná věc. Loni jsme si v rámci Dolnorakouské výstavy připomněli 20 let pádu železné opony. Třásli jsme si rukama, plácali se po ramenou a chválili si, jak skvěle nám přeshraniční projekt vyšel. A jak jsme všem ukázali, že „společně dosáhneme více“. A najednou si přečteme v novinách, že se Rakušané rozhodli zrušit železnici, na jejímž propojení společné týmy pracují těch dvacet let. A že snad dojde k paradoxní situaci, která bude srovnatelná s dobou minulou – na naší straně bude v polích končit zmodernizovaná železnice, na rakouské straně se zase široká silnice s obchvaty obcí na hranicích napojí na „okresku“ ve Slavonicích.“

I proto se česká strana rozhodla jednat. Z její iniciativy se v pátek 11. července uskutečnilo společné jednání v Dobersbergu. Od nás se jej zúčastnili zástupci Jihočeského kraje a Vysočiny a představitelé Slavonic, Dačic a Telče. Podobné bylo i složení rakouských zástupců. Výsledek tvrdého, více než čtyřhodinového jednání? Telčský starosta o něm informoval takto:
„Z mého pohledu skončilo naším úspěchem.

  1. Revitalizace trati zůstává pro všechny dotčené regiony prioritou.
  2. Na přechodnou dobu bude zřízeno autobusové spojení Waidhofen a. d. Thaya – Telč.
  3. V rámci stávající „pracovní skupiny Doprava“ zemí Dolní Rakousko – Jižní Čechy – Vysočina bude koordinován další postup. Na podzim budou předloženy výsledky k diskusi.“
Tak uvidíme...

20.07.2010
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus