dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Další cestovatelské větrání v Lidéřovicích

Snímek z Větrání kostela a varhan v Lidéřovicích

O třetí srpnové neděli roku 2010 ožil lidéřovický kostelík opět čilým ruchem. Příčinou bylo druhé prázdninové „větrání“ s tématem cestování. Karmelitán P. Gorazd se svými přáteli opět připravil pro návštěvníky zajímavý program, který si mnozí nenechali ujít.

Tentokrát se povídání točilo především kolem dvou cestopisů – Mandevillova a Marca Pola. Nicméně úvodem se P. Gorazd pokusil najít stopy cestopisu také v Bibli. Ačkoli Kniha knih tento žánr přímo neobsahuje, 4. kniha Mojžíšova obsahuje „cestopisný“ popis kenaanské země, kam Mojžíš poslal „průzkumníky“.

Mandevillův cestopis pochází ze 14. století a ve středověku patřil mezi nejčetnější knihy. Obsahuje popis cesty exotickými zeměmi Afriky a Asie (Turecko, Arménie, Sýrie, Persie, Egypt, Libye, Indie,...). Kromě popisu krajiny, obyčejů tamních obyvatel a historických událostí, je také plný nejrůznějších zvířat a rostlin, jejichž uvedené vlastnosti více než o skutečnosti vypovídají o bujné autorově představivosti (zvířata s krky dlouhými 12 metrů, se 6 nohami atd.).

Cestopis kupce Marca Pola ze 13. století zachycuje jeho putování z rodných Benátek až do Číny. Na rozdíl od Mandevillova díla je jeho popis cizích krajů, lidí i flóry a fauny střízlivý a velmi realistický. Na mnoha podrobnostech, o kterých se Marco Polo zmiňuje, je vidět, že všechno, o čem píše, skutečně prožil. P. Gorazd přečetl z cestopisu zajímavý úryvek, který se týkal používání papírových peněz v tehdejší Číně a Mongolsku. Do Evropy tato dnes zcela běžná věc dorazila až mnohem později.

Srovnání obou cestopisů přináší jedno zajímavé zjištění – mezi středověkými čtenáři byl „přikrášlený“ Mandevillův cestopis o mnoho populárnější, než faktograficky cenné dílo Marca Pola. Člověk si alespoň uvědomí, že se lidská společnost zase tak příliš nemění a že její záliba v sebeklamu má kořeny hluboko v minulosti.

Poutavé povídání P. Gorazda prokládalo tématicky příbuznými písněmi hudební seskupení čtyř mužů a jedné dámy. V jejich podání sklidila největší úspěch píseň Wabiho Daňka Rosa na kolejích. Návštěvníci se při zpěvu tak mohli stát i účinkujícími a do svých domovů si odnést nejen mnoho zajímavých informací, ale i radost z příjemně stráveného nedělního odpoledne.

18.08.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus